Të varurit nga TV-ja janë më të prirur ndaj të zhvilluarit të depresion-it, në bazë të një studimi amerikan të 50,000 grave, ndaj të cilave 6500 zhvillojnë këtë gjendje.

Gratë që në 1992, kishin parë TV për 21 orë ose më shumë në javë kishin një rritje rreziku me 13 % ndaj të zhvilluarit të depresionit krahasuar me ato që shihnin më pak se një orë në javë.

Ato të cilat kryenin aktivitet fizik më shumë se 90 minuta në ditë gjithashtu kishin një rrezik më të ulët ndaj të zhvilluarit të depresionit, krahasuar me ato që ishin aktive në më pak se 10 minuta në ditë.