Këto 3 diagrama tregojnë sesi prania e kolesterol-it mund të dëmtojë dhe bllokojë arterie-t.

1. Ndërtimi i pllakave në arterie

plaque builds up in an artery

2. Pllakat bëhen të mëdha dhe të paqëndrueshme

the inside of the plaque is full of fats and cholesterol

3. Pllakat këputen dhe shkaktohet mpiksja e gjakut që bllokon arteriet (tromboza)

the plaque ruptures and a blood clot forms