Komplikimet e lisë së dhenve

Ekspert-ët kanë paralajmëruar se, edhe pse lija e dhenve është një sëmundje e zakonshme dhe një sëmundje e butë virale, ndonjëherë ndodhin komplikime serioze. Këto përfshijnë encefalit (infeksionin e trurit) dhe pneumoni. Në raste të rralla këto ndërlikime janë fatale. Veçanërisht në rrezik janë ato me probleme të tjera mjekësore të cilët mund të ulin aftësinë e tyre për t’i rezistuar infeksionit.

Të rriturit të cilët zhvillojnë linë e dhenve janë në përgjithësi të sëmurë me grip dhe mund të kenë komplikime më të rënda, si pneumoni.

Epidemi-të e lisë së dhenve zakonisht ndodhin çdo 4 ose 5 vjet dhe janë më të zakonshme në pranverë. Edhe tek ata fëmijë që kanë një sulm të drejtpërdrejtë, lija e dhenve do t’i mbajë larg shkollës të paktën një javë. Kjo mund të ndikojë në provimet vendimtare. Prindërit mund të kenë nevojë që të qëndrojnë në shtëpi për t’u kujdesur për fëmijët e tyre. Lija e dhenve është shumë ngjitëse, vëllezërit dhe motrat joimune të fëmijëve të infektuar pa dyshim që do të marrin infeksionin. Kjo, rezulton në rëndimin e gjendjes shëndetësore në familje.

Simptomat e lisë së dhenve

Personat e prekur zakonisht kanë ethe, kollë dhe një skuqje të kruajtshme shumë të parehatshme. Infeksioni sekondar i lëkurës në spotet e lisë së dhenve mund të rezultojë në dhëmbëzime të përhershme. Vajzat që nuk e marrin infeksionin në fëmijëri kanë rrezik ta marrin atë më vonë, kur ata mund të jenë shtatzënë. Infeksioni në shtatzëni ka rreziqe serioze për fëmijën.

Parandalimi i lisë së dhenve

Lija e dhenve mund të parandalohet nëpërmjet vaksinim-it. Një injeksion kur fëmija është 18 muajsh tashmë është e rekomandueshme nga Shërbimi Shëndetësor Amerikan dhe Këshilli i Kërkimeve Mjekësore për të mbrojtur fëmijët kundër sëmundjeve. Ekziston një dozë për adoleshentët e moshës 10–13 vjeçare që nuk kanë qenë të vaksinuar, ose që nuk kanë patur linë e dhenve. Ndonëse mund të ketë një kosto e cila është e lidhur me vaksinimin e fëmijëve kundër lisë së dhenve, këto para mund të konsiderohen një shpenzim i mirë investuar.

Pages: 1 2