Nuk ekziston ndonjë mënyrë e thjeshtë për të humbur peshë. Një humbje graduale e peshës, 0,5 kg deri në 1 kg në javë është humbja optimal-e e peshës. I duhet më shumë kohë peshës që të rithehet dhe mënyra më e mirë që humbja e peshës të zgjasë është nëpërmjet mënyrës graduale dhe duke lejuar një mënyrë të re jetese nëpërmjet zakoneve të shëndetshme.

Një ndryshim jetese zakonisht është shumë e rëndësishme në mirëmbajtjen e humbjes së peshës. Kjo përfshin një rritje të aktiviteteve dhe adaptim-in e mënyrave të reja të të ngrënit.

Ruhuni nga produktet që reklamojnë “nuk kërkohet asnjë përpjekje ose ushtrim”; përbërës mrekullish në suplementet speciale që përshpejtojnë metabolizimin në djegien e yndyrave; humbje peshe e shpejtë, e madhe; kufizim shumë i madh ose limitim i ushqimeve dietike.

Konsideratat dietike

Marrja kryesore e energjive tona duhet të jetë nga zarzavatet, frutat dhe karbohidratet komplekse, siç janë kornflekset, buka, makaronat dhe orizi.

Është e rëndësishme për të reduktuar kaloritë/kiloxhaul dhe marrjen e yndyrave, ashtu sikundër ngrënien e më pak ushqimeve. Yndyrat kanë 9 kalori për gram ndërkohë që sheqernat dhe karbohidratet kanë vetëm 3 kalori për gram. Yndyrat nuk duhet të sigurojnë më shumë 30% të energjisë totale (kalori/kiloxhaul) dhe në përgjithësi duhet të jenë më pak se 30 g në ditë.

Ekziston një interes në rritje ndaj konceptit të indeksit të glicemisë (faktori GI) të ushqimit. Faktori GI është thjesht një renditës i ushqimeve bazuar në efektet e tyre të menjëhershme të sheqernave në gjak, p.sh. karbohidratet komplekse kanë një GI të ulët. Qëllimi është që të kenë një lirim të ngadaltë e të qëndrueshëm të glukozë-s në gjak, në vend të kulmeve të shkurtra dhe të larta. Një ulje e faktorit të GI-së është shumë e mirë, pasi ndihmon në arritjen e ngadaltë dhe të qëndrueshme të niveleve të glukozës në gjak.

Pages: 1 2 3