Lojëra për zhvillimin e shikimit tek foshnjat
  • Librat. Nuk ka nevojë për fjalë të bukura, madje s’ka nevojë fare për fjalë. Zgjidhni ca libra me kapakë të fortë ose kapakë prej rrobe dhe me vizatime të thjeshta të qarta ose fotografi të objekteve të përditshme, fëmijë apo kafshë. Foshnja juaj mund të harxhojë më shumë kohë duke e kafshuar librin por herë pas here edhe do të shikojë ndonjë prej vizatimeve dhe pamjeve.
  • Pages: 1 2