Mbrojtja e syve me anë të syzeve

Rrezet ultraviolet (UV) janë një nga shkaqet më të njohura të kataraktit, një re graduale e lenteve të syrit që mund të shkatërrojë vizionin. Efektet e diellit në sy janë kumulative dhe varen nga gjatësia e kohës së shpenzuar në diell. P.sh. fermerët kanë gjasa për të zhvilluar kataraktin në një moshë më të re sesa punonjësit e zyrave.

Ekspert-ët thonë se syzet ndihmojnë në parandalimin e katarakt-it. Ato i rekomandojnë ato sidomos kur drita që bie në sy pengon, madje edhe në ditët me re.

Absorbimi UV nga syzet

Shumica e syzeve të diellit, kanë figurën UV të mbrojtjes në etiketat e tyre. Këshilli i Kancer-it rekomandon syzet e diellit që përmbushin standartet:  AS/NZS 1067:2003 për syzet e diellit (kategoria 2, 3 ose 4), syzet UV 400 ose EPF (faktori mbrojtës i syve) 9 ose 10. Syzet të përcaktuara “në modë” (kategoria 0 dhe 1) nuk janë syze dielli dhe nuk sigurojnë mbrojtje të mjaftueshme ndaj UV-së.

Ngjyrat për syzet

Mbrojtja UV varet kryesisht nga materiali i syzeve dhe nga rrezet UV që ato absorbojnë. Ato nuk varen nga ngjyra dhe errësia e xhamit. Syzet e errëta jo domosdoshmërisht mbrojnë kundër rrezeve UV. Megjithatë, ngjyra dhe errësia e xhamit të syzeve, ndikojnë në përshtatshmërinë ndaj përdorimeve specifike (p.sh. ngarjes së makinës).

Ngjyrat e mira për syzet, janë: grija, jeshilja dhe e kafenjta. Xhamat gri ofrojnë mbrojtje të mirë kundër shkëlqimit verbues dhe nuk shtrembërojnë ngjyrat primare – për këtë arsye ato janë të përshtatshme për ngarjen e makinës. Xhamat jeshilë lejojnë dritën maksimale të dobishme që të arrijë tek sytë (madje edhe në një ditë të mbuluar me re). Xhamat ngjyrë kafe, sigurojnë mbrojtje më të mirë kundër shkëlqimit verbues.

Nëse syzet do të përdoren për ngarjen e makinës, atëherë kontrolloni nëse ato janë përcaktuar sipas standartit të kategorisë 4 dhe që ngjyrat të njihen lehtë nëpërmjet xhamit.

Zgjedhje të tjera për syzet

Pages: 1 2