Qendra e medikamenteve

Për ju, krejtësisht falas, baza më e madhe e të dhenave e medikamenteve. Çdo medikament shpjegon qartë efektet anësore, përdorimin, kundërpërdorimin dhe dozimin. Gjithashtu, çdo medikament është i shoqeruar me emërtimin tregtar ku secili përfaqësohet me fletpalosjen e tij të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë.

Kërkoni