Menaxhimi i astmës për nxënësit

Shkollat suportuese të astmës aktivisht mbështesin të gjithë komunitetin e shkollave në menaxhimin e astmës.

Kriteret për akreditimin në Shkollën Suportuese të Astmës:

 • Kurrikulumi i shëndetit shkollor përfshin një program të edukimit të astmës.
 • I gjithë stafi i shkollës është i edukuar rreth astmës.
 • Të dhënat e astmës janë mbajtur në një qendër lokale për çdo student me astmë.
 • Posterat e ndihmës së shpejtë të astmës janë të shfaqura.
 • Ilaçet e astmës janë në dispozicion të studentëve me astmë.
 • Të paktën një aparat thithës është në dispozicion.
 • Nuk ka asnjë plan për menaxhimin e astmës gjatë aktiviteteve shkollore, eskursioneve ose kampeve.
 • Edukimi i astmës i ofrohet prindërve/kujdestarëve brenda shkollave.

Karakteristika të rekomanduara

 • Shkaktarët potencialë të astmës duhen mbajtur nën një minimum brenda ambjenteve shkollore.
 • Shkolla është inkurajuar që të bashkohet me Fondacionet e Astmës si një anëtar komuniteti.

Si mund ta ndihmoj fëmijën tim?

Për fat të keq shumë fëmijë ngurojnë që të përdorin kompresat e tyre në shkollë – nuk është shumë “e paraqitshme”. Pra çfarë mund të bëjë prindi i një fëmije që nguron?

Së pari, kontaktoni doktorin e fëmijës tuaj ose një specialist për një plan veprimi astme të individualizuar që merr parasysh të gjitha nevojat e veçanta të fëmijës tuaj.

Pastaj përdoreni këtë listë si një guidë për të ndihmuar fëmijën tuaj që të përballojë astmën në shkollë – ju mund të keni nevojë që të bëni më shumë nga çfarë është listuar këtu, që varet nga ashpërsia e astmës së fëmijës tuaj. Konsultohuni me mjekun tuaj për t’ju ndihmuar që të përpiloni një listë të veçantë për fëmijën tuaj.

 • Sigurohuni që shkolla, dhe veçanërisht mësuesja e fëmijës tuaj, të ketë njohuri rreth astmës së fëmijës tuaj.
 • Jepini mësuesit dhe/ose infermieres së shkollës një kopje të planit të veprimit të astmës së fëmijës tuaj së bashku me një aparat thithës rezervë që është e përcaktuar me emrin e fëmijës tuaj dhe instruksionet e përdorimit.
 • Sigurojeni mësuesin/infermieren me detajet tuaja të kontaktit.

Pages: 1 2