Ndryshimet e sjelljes dhe dementia

Ndryshimet e sjelljeve tek njerëzit me demencë janë shumë të zakonshme. Ky element mund të krijojë një stres të madh në familje dhe karrierë. Mund të jetë veçanërisht shumë dëshpëruese kur njerëzit sillen me personat e tyre më të dashur në një mënyrë shumë agresive.

Pse ndryshojnë sjelljet?

Ekzistojnë shumë arsye se përse sjelljet e një personi mund të ndryshojnë. Demenca është rezultat i ndryshimeve që fillojnë në tru dhe prekin memorien e personit, humorin dhe sjelljen. Ndonjëherë sjelljet mund të jenë të lidhura me këto ndryshime që fillojnë në tru. Në rrethana të tjera mund të ketë ndryshime që ndodhin në mjedisin e një personi, në shëndetin e tyre ose në marrjen e ilaçeve që përkeqësojnë sjelljen. Ndoshta një aktivitet, siç është bërja e dushit është shumë e vështirë. Personi mund të mos ndihet fizikisht mirë. Demenca i prek njerëzit në mënyra të ndryshme. Të kuptuarit se përse dikush është duke u sjellë në këtë mënyrë mund t’ju ndihmojë për të krijuar një ide se çfarë duhet të përballoni.

Nga duhet filluar

Gjithmonë diskutoni me mjekun shqetësimet në lidhje me sjelljen, i cili do të jetë i aftë për të kontrolluar nëse është një sëmundje fizike apo një parehati dhe në këtë mënyrë mund t’ ju japë disa këshilla. Mjeku do të jetë në gjendje për t’ju këshilluar nëse ekziston ndonjë sëmundje psikiatrike.

Përballimi

Përballimi me ndryshimet e sjelljes mund të jetë shumë e vështirë. Gjithmonë mbani mend se një sjellje e tillë nuk është e qëllimshme. Zemërimi dhe agresioni shpesh i është drejtuar pjesëtarëve të familjes dhe  kolegëve të punës, sepse ato janë më të afërmit. Sjellja është jashtë kontrollit të personit dhe mund të jetë mjaft e frikshme.

Çfarë duhet provuar

  • Një ambjent i qetë, pa stres në të cilën njerëzit me demencë parapëlqejnë dhe që ndihmon për të shmangur disa vështirësi sjelljeje.

Pages: 1 2 3 4