Nënat janë më dëshpëruara 4 vjet pas lindjes

Mund të nevojitet të mendohet sërish për shërbimet e shëndetit mendor të nënave. Një studim sugjeron që depresioni i nënave është më i zakonshëm pasi fëmijët arrijnë moshën 4 vjeç se sa kur ata janë foshnja.

Studiuesit australianë thonë se sistemi aktual për ruajtjen e shëndetit mendor të nënës, ka të ngjarë që nuk merret me më shumë se gjysmën e nënave që përjetojnë depresion në vitet e para të qenies prind.

Rezultatet e studimit mbi depresionin

Studimi ndoqi 1 507 gra të cilat kishin përdorur gjashtë spitale publike në Melburn që nga shtatzënia e hershme e deri në 4 vjet pas lindjes.

Studiuesit po ashtu shqyrtuan faktorët e mundshëm të riskut për simptomat e depresionit, duke përfshirë depresionin e mëparshëm, ndryshimet në marrëdhënie, dhunën në shtëpi dhe problemet sociale. Gjendja shpirtërore e nënave u testua duke përdorur pyetësorët standard të shëndetit mendor në 3, 6, 12 dhe 18 muaj pas lindjes dhe përsëri 4 vjet pas lindjes.

Pas 4 vjetësh, 14.5% e grave raportuan depresion, shifra më e lartë e të gjithë periudhave të testimit.

Gratë me një fëmijë 4 vjeçar, kishin dy herë më shumë të ngjarë që të ishin me depresion se sa gratë me fëmijë të moshave të tjera.

Faktori kryesor i riskut për simptoma të depresionit 4 vjet pas lindjes ishte pasja e një depresioni të mëparshëm në shtatzëninë e hershme ose në 12 muajt e parë pas lindjes.

Më shumë se gjysma e grave që përjetonin simptoma të depresionit në 12 muajt e parë pas lindjes nuk raportuan simptoma deri të paktën 6 muaj pas lindjes.

Pas 4 vjetësh, 40% e grave që raportuan simptoma të depresionit nuk i kishin raportuar më parë simptomat.

Nënat më të reja, të moshës 18-24 vjeç po ashtu kishin më shumë të ngjarë të binin të depresion. Ngjarje stresuese të jetës dhe problemet sociale luanin edhe ato një rol, si edhe të ardhurat e ulëta dhe dhuna në shtëpi.

Rikonceptimi i politikës

Pages: 1 2