Diskutimet për kancer-in e lëkurës zakonisht e ndajnë atë në melanomë (deri tani forma më e rrezikshme) dhe jo melanomë, që përfshijnë qelizat kanceroze bazale dhe skuamoz-e.

Trajtimi i kancerit të lëkurës jo melanomë ka një normë të lartë suksesi, sidomos kur ai është zbuluar në një fazë të hershme. Njerëzit duhet të kontrollojnë rregullisht lëkurën e tyre për ndonjë rritje, plagë që nuk shërohen ose ndonjë ndryshim në ngjyrë, formë ose masë të ndonjë pike ekzistuese. Mjeku juaj gjithashtu mund t’ju kontrollojë për kancerin e lëkurës. Nëse ju keni një histori të kësaj sëmundjeje ju duhet të bëni kontrolle të rregullta mjekësore.

Diagnostikimi i kancerit të lëkurës

Mjeku juaj do të shohë pikat dyshuese të lëkurës dhe do të ndjejë nyja limfatike. Nëse mjeku juaj dyshon se ju mund të keni kancerin e lëkurës, ai do t’ju kërkojë që të bëni një biopsi për të konfirmuar diagnozë-n. Kjo është një procedurë e shpejtë dhe e thjeshtë që realizohet nëpërmjet anestezi-së lokale. Pikat dhe disa nga indet rrethuese do të hiqen në mënyrë që të mund të testohen në laborator. Pasi i gjithë kanceri në këtë fazë të jetë hequr dhe nëse të gjitha qelizat kanceroze të jenë larguar, ju nuk do të keni nevojë për trajtime të mëtejshme.

Ju gjithashtu mund të keni nevojë për teste shtesë, siç janë rrezet X dhe/ose skanimet dhe biopsia e nyjeve limfatike, për të treguar nëse ka patur ndonjë përhapje të kancerit në pjesë të tjera të trupit.

Trajtimi i kancerit të lëkurës

Kur planifikoni trajtimin, mjeku do të marrë në konsideratë një sërë faktorësh, që përfshijnë:

  • Llojin dhe masën e kancerit;
  • Ku është lokalizuar ai; dhe
  • Nëse ai është përhapur në pjesë të tjera të trupit.

Kur mjeku juaj e di se në çfarë fazë kanceri juaj ka avancuar, ai mund të marrë një vendim në lidhje me llojin e trajtimit. Trajtimi shpesh përfshin disa lloje të procedurave kirurgjik-ale ose terapitë e rrezeve.

Llojet e trajtimit për kancerin e lëkurës jomelanoma

Kirurgjia

Pages: 1 2 3