Radioterapi-a përgjysmon përsëritjen e kancerit të gjirit pas kirurgjisë së ruajtjes së gjirit dhe gjithashtu redukton rrezikun e vdekjes nga kanceri i gjirit gjatë 15 viteve të mëvonshme, rezulton nga një meta-analizë e cila tregon studimet përkatëse (Lancet 2011 ; online më 20 tetor).

Kërkuesit në Mbretërinë e Bashkuar ekzaminuan të dhënat nga 10.800 femra të regjistruara që krahasuan radioterapinë me joradioterapinë, pas kirurgji-së së ruajtjes së gjirit për të hequr tumor-in dhe indet përreth gjirit, por jo të tërë gjirin. Kirurgjia varion nga lumpektomi-a në heqjen e çerekut të gjirit në të cilin tumori ishte vendosur.

Kërkuesit gjetën se 12.6% e grave që marrin radioterapinë zhvillonin një kancer tjetër të gjirit në 5 vjet pas operacionit fillestar, krahasuar me 25.6% të grave që bëjnë vetëm kirurgjinë, me shifrat relative në 10 vitet duke qenë 19.3% krahasuar me 35%.

Në përgjithësi, norma e vdekjeve vjetore të kancerit të gjirit u reduktua në një të gjashtën në grupin të cilët pranuan radioterapinë.