Polipet e zorrëve

Polipi i zorrëve është një mbirritje e indeve nga muri i zorrëve ose zorrës së trashë. Polipe-t mund të ndryshojnë në masë. Ka shumë lloje polipesh të zorrës së trashë, disa nga të cilat nuk bartin potencial për zhvillimin e kancerit dhe disa që e bartin atë.

Polipet e zorrëve mund të jenë të vetme ose të shumëfishta, shumë të vogla në masë, mund të rriten 2 centimetra në diametër ose edhe më të mëdha. Ato janë më të zakonshme në vendet perëndimore.

Adenoma dhe polipi hiperplastik

Dy llojet më të zakonshme të polipeve janë adenoma dhe polipet hiperplastike.

Adenoma kolonike është më e zakonshme në njerëzit më të moshuar. Mjekët besojnë se ato përfaqësojnë një rrezik në rritje të kancerit kolo-rektal, dhe gjithashtu ato besojnë se vetëm një numër i vogël i adenomave mund të zhvillohet në kancer. Polipet hiperplastike nuk zhvillojnë një rrezik për kancerin kolorektal, ato mundet që ndonjëherë të mbajnë adenomë, veçanërisht nëse polipet hiperplastike janë të mëdha.

Çfarë e shkakton polipin e zorrëve?

Shkaku i polipit të zorrëve është i paqartë. Disa dëshmi sugjerojnë që ato mund të jenë të lidhur me faktorë të pashëndetshëm jetese: duhani, të qenit mbipeshë.