Rregullimi i dëgjimit dhe fëmijët e shkollave

Termat “vështirësi në dëgjim”, “shurdhim” dhe “rregullim i dëgjimit” mbulojnë një sërë gjendjesh që përfshijnë aftësinë e dëgjimit tek fëmijët dhe shpesh zhvillimin e tyre edukativ dhe social.

Dy llojet e humbjes së dëgjimit

1. Konduktive

Kjo është shkaktuar nga problemet e veshit të jashtëm ose të mesëm që parandalojnë zërat që të futen në veshin e mesëm dhe në nervat e dëgjimit. Dëgjimi mund të ndikojë dhe mund të prekë një apo të dy veshët në shkallë të ndryshme.

Problemet e përçueshmërisë zakonisht prekin sasinë (volumin e zërit). Ato zakonisht janë shëruar në mënyrë mjekësore ose kirurgjik-ale.

Një shkak i zakonshëm për humbjen e përçueshmërisë së dëgjimit tek fëmijët është infeksioni në veshin e mesëm.

2. Sensorneural

Ky lloj i humbjes së dëgjimit është për shkak të një problemi në kërmillin (pjesën ndijore të veshit) ose në nervin e dëgjimit (pjesën nervore). Ajo mund të jetë fituar ose të ketë qenë e pranishme që në lindje. Nuk është zakonisht një humbje qartësie siç është volumi i zërit, d.m.th. cilësia dhe sasia e zërit të prekur.

SHËNIM: Është e mundur që të ekzsitojë një humbje dëgjimi në lidhje me përçueshmërinë dhe shurdhimin. Kjo lloj humbjeje dëgjimi është quajtur një përzierje humbjeje dëgjimi.

Karakteristikat e humbjes së njëanshme të dëgjimit

  • Është prekur vetëm një vesh;
  • Shkakton vështirësi të shumta në dëgjim dhe zhurma;
  • Vështirëson lidhjen ndërmjet burimit të ardhjes dhe zërit (e rëndësishme për sigurinë në rrugë).

Karakteristikat e humbjes bilaterale të dëgjimit

  • Të dy veshët janë prekur;
  • Përveç dëgjimit të fjalimit në një nivel të ulët, humbja bilateral-e dëgjimit mund të shkaktojë shtrëmbërimin e tingujve. Vendosja së bashku e tingujve në mënyrë të kuptueshme mund të jetë e vështirë;
  • Ndërhyrjet mjekësore zakonisht nuk janë të mundura dhe humbja është e përkohshme;
  • Aparatet e dëgjimit shpesh ndihmojnë fëmijën që të dëgjojë, në varësi të shkallës së humbjes së dëgjimit.

Strategjitë mbështetëse

Pages: 1 2 3