Gratë të ekspozuara ndaj produkteve të caktuara të naftës dhe fibrave sintetike në jetën e tyre të hershme të punës janë në rritje të rrezikut për më vonë ndaj zhvillimit të kancer-it të gjirit (Mjedisi 2010, 67: 263-69).

Një studim krahasimor (studim që krahason dy grupe njerëzish – ata me një gjendje dhe një grup i ngjashëm njerëzish të cilët nuk e kanë këtë gjendje) tregoi se ekspozimi profesional para dekadës së katërt të jetës – ndërkohë që qelizat e gjirit vazhdojnë të riprodhohen – kanë një rrezik në rritje.

Më shumë se 1100 gra kanadeze që e kishin kaluar menopauzën – gjysma e të cilëve ishte diagnostikuar me kancerin e gjirit dhe gjysma me kancera të tjera – janë intervistuar për këtë studim.

Studiuesit zbuluan se punëtorët e tekstilit të ekspozuar ndaj fibrave akrilike kishin një rrezik në rritje të 7-fishtë ndaj kancerit të gjirit dhe ekspozimi ndaj fibrave të najlonit dyfishonte rrezikun. Rreziku rritej edhe pas ekspozimit të hershëm ndaj fibrave të leshta, hidrokarbureve aromatike policiklike nga nafta (përfshirë benzolin) dhe tretës të caktuar organikë.