Të paturit e herpesit (herpes zoster) ka qenë e lidhur me rrezikun e zhvillimit të sklerozë-s multiple (MS-mielomë e shumëfishtë).

Në një studim të popullsisë, kërkuesit në Tajvan krahasuan 300,000 pacientë të cilët kanë herpes zoster me gati një milion subjekte të kontrollit, të cilët janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme (J Infect Dis 2011; 204: 188-92).

Krahasuar me kontrollet, ato me një histori të herpes zoster kishin afërsisht katërfish rritje rreziku të diagnozë-s së MS brenda një viti të episodit zoster. Koha mesatare nga një episod i herpes zoster ishte zhvilluar në 104 ditë. Nuk kishte të dhëna të kufizuara për të treguar nëse ilaçet antivirale mund të zvogëlojnë rrezikun e nervit dhe komplikime të trurit dhe kërkime të mëtejshme janë të nevojshme, thanë autorët.