Sëmundja Parkinson: Menaxhimi i problemeve me avancimin

Me zhvillimin e sëmundjes Parkinson (sëmundja Parkinson), çështjet e menaxhimit bëhen më komplekse. Ekziston një nevojë për të ruajtur pavarësinë, kontrolluar simptomat dhe menaxhuar vështirësitë e lidhura me efektet afatgjata të trajtimit dhe të vetëgjendjes. Cilësia e jetës mund të varet nga njohja dhe trajtimi i disa prej problemeve të fshehura, ashtu sikundër nga trajtimi i anomali-ve të lëvizjes.

Ruajtja e pavarësisë

Edukimi

Edukimi mund të ndihmojë personin me sëmundjen Parkinson, që të ketë një ndjenjë kontrolli, veçanërisht në lidhje me menaxhimin mjekësor, mund të ndihmojë në menaxhimin e gjendjes, që është esencialisht progresive. Personi që është i mirëinformuar, është avokati më i mirë për kujdesin e mirë dhe menaxhimin. Informacioni duhet të jetë i besueshëm dhe të merret nga burime te sigurta. Ekzistojnë një sërë faqesh në internet me reputacion të mirë dhe shoqatat lokale, për sëmundjen Parkinson, kanë një sërë informacionesh dhe videosh.

Mbështetja

Shumë njerëz, që jetojnë me një gjendje siç është sëmundja Parkinson, ndihen të izoluar dhe veçanërisht kur simptomat bëhen më të dukshme, shumë njerëz veçohen nga kontakti social. Grupet e suportit Parkinson, i sigurojnë mbështetje reciproke njerëzve, që ndodhen në një situatë të ngjashme. Mbështetja nga familja është shumë e rëndësishme dhe nëse kjo nuk është e mundur, ose kur personi me Parkinson jeton vetëm, ekzistojnë mënyra të qasjes së shërbimeve në grupet mbështetëse. Për personin nën mbikqyrjen e kujdesit institucional, ka programe të dizajnuara për të ndihmuar njerëzit që qëndrojnë në shtëpi dhe të pavarur, për aq kohë sa është e mundur.

Të ushtruarit

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9