Bioteknologjia ka si objekt të saj përdorimin e sistemit biologjik, pra të gjallesave, për të bërë ose ndryshuar produktet. Ajo është përdorur ndër shekuj në aktivitetet tradicionale si gatimi i bukës, bërja e djathit dhe kosit.

Bioteknologjia tradicionale është përfshirë në shumë aspekte të prodhimit, p.sh. në zhvillimin e varieteteve të reja të grurit me karakteristika të hershme dhe pastaj duke kaluar deri në karakteristikat e dëshiruara që janë të pranishme në variete të reja gruri.

Bujqësia në vetvete mund të konsiderohet si një formë e bioteknologjisë mbi mijëra vjet, ku njerëzit kanë zgjedhur kafshët dhe bimët me cilësitë e dobishme dhe duke i transformuar ato gradualisht në ato që njihen sot, në shumë produkte bujqësore dhe në kafshët e fermave.

Sot bioteknologjia është e domosdoshme për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Trajtimi i ujërave të zeza, prodhimi i antibiotikëve dhe gjenerimi i erëzave të ushqimeve janë të gjitha shembuj të aplikimeve të bioteknologjisë.

Që nga 1950, shkencëtarët kanë mësuar që ADN-ja është si një plan që është kaluar nga një brez në tjetrin. ADN-ja përmban mesazhet e gjeneve të koduara, me informacionin që japin gjallesat me karakteristikat e tyre të veçanta siç është ngjyra e syve. Shkencëtarët zbuluan gjithashtu se të gjitha gjallesat përdorin të njëjtin lloj kodi.

Teknologjia e gjeneve

Teknologjia e gjeneve përfshin një gamë teknikash të përdorura nga shkencëtarët për të nxjerrë gjenet jashtë ose për ti lëvizur ato ndërmjet 2 specieve të palidhura. Duke përdorur teknologjinë e gjeneve, shkencëtarët kanë si qëllim për të futur, rritur apo fshirë karakteristikat e veçanta, në varësi të faktit nëse ata janë konsideruar të dëshirueshme apo të padëshirueshme.

Pages: 1 2 3 4 5