• Të ushqejnë qenin, ujisin bimët e të marrin postën.
  • T’ju zëvendësojnë në punë dhe detyrime të tjera.
  • Pages: 1 2 3 4