Pamja anësore

side view of male reproductive system

Organet riprodhuese kryesore mashkullore janë testiset, të cilat prodhojnë spermë dhe gjithashtu hormone mashkullore, në formën e testosteron-it. Sistemi riprodhues mashkullor përfshin gjithashtu organet gjenitale të jashtme, penis-in dhe skrotum-in, dhe strukturat e brendshme, duke përfshirë gjëndrat e prostatës (prostata), vas deferens, uretrën dhe fshikëzat seminale.

Testiset

Zakonisht testisi i djathtë është më i lartë sesa ai i majtë, në rreth 1 cm. Testiset qëndrojnë jashtë për arsye se temperatura e trupit brenda është shumë e lartë për të prodhuar spermë, kështu që ato janë prodhuar në testise në rreth 3° C më pak sesa temperature e trupit.

Vas deferens

Vas Deferens është një tub i ngushtë muskulor i cili tkurret për të shtyrë spermatozoid-et drejt uretrës. Në epididimit dhe vas deferens, spermatozoidët maturohen dhe rrisin pjellorinë e tyre. Vas deferens, së bashku me arterie-t, vena-t dhe nervat formojnë kordën spermatike.

Uretra

Uretra mashkullore shërben si një tub, në të cilën kalon urina nga fshikëza për në organin gjenital mashkullor dhe më pas nxirret jashtë trupit në momentin e ejakulim-it.

Prostata

Gjëndra e prostatës dhe gjëndrat bulbouretrale prodhojnë dhe sekretojnë lëng lubrifikues. Të gjitha lëngjet seminale derdhen në ureter. Muskujt e uretrës tkurren për të nxjerrë jashtë spermën. Gjatë ejakulacionit, penisi nxjerr jashtë 2-4 ml lëng seminal, i cili përmban qindra milionë spermatozoidë.