Stresi emocional - ndikues negativ për presionin e gjakut

Stresi emocional sjell presion të lartë gjaku (BP) dhe më vonë probleme shëndetësore. Situatat emocionale, si debatet me partnerin, janë të lidhura me shëndetin e përgjithshëm.

Ekspozimi ndaj stresit emocional mund të jetë një dëmtues potencial madhor për shëndetin kardiovaskular.

Studimi përfshiu më shumë se 70 studentë të universitetit me presion normal të gjakut. Studentëve, të cilëve ju kërkua që të numëronin mbrapsht, ndërkohë që kryenin aktivitete me komponentë emocionalë, shfaqën një vonesë në krahasim me studentët që kryenin aktivitete dhe nuk ishin të përfshirë në çështje emocionale.