Dëshmitë nga një milion njerëz që marrin pjesë në studimet e suplementeve të seleniumit kanë treguar se ajo nuk parandalon kancer-in.

Pesëdhjetë e pesë studime janë përfshirë në rishikimin sistematik nga ana e bashkëpunimit Cochrane. Kjo organizatë ndërkombëtare shqyrton provat e përgjithshme për trajtime të veçanta, me qëllim për të ndihmuar njerëzit që të marrin vendime të mirë-informuara në lidhje me kujdesin shëndetësor.

“Aktualisht, nuk ka asnjë dëshmi bindëse se individët, sidomos ato që janë ushqyer në mënyrë të përshtatshme, do të përfitojnë nga suplementet e seleniumit në lidhje me rrezikun e tyre të kancerit”, thanë kërkuesit.