Folatet në shtatzëninë e vonë dhe rreziku i astmës së fëmijëve

Gratë mund të paralajmërohen gjatë shtatzënisë kundër përdorimit të suplementeve folate, thonë ekspert-ët.

Veçanërisht, ato janë paralajmëruar që suplementet folate të mos merren gjatë shtatzënisë së vonë. Komentet vazhduan me publikimin e kërkimeve që zbuluan një rritje të rrezikut të astmës tek fëmijët e nënave që marrin acid folik në shtatzëninë e vonë (Revista Amerikane e Epidemologjisë, online më 30 Tetor).

Kërkuesit thanë se ishte një kujtesë e rëndësishme që gratë duhet t’u përmbahen rekomandimeve për kohën dhe dozën e suplementeve folate.

Studimi i mëvonshëm gjeti përdorimin e suplementeve të acidit folik në shtatzëninë e vonë (nga 30 deri në 34 javë) që ishte e lidhur me 26% të rrezikut të astmës së fëmijërisë dhe 32% rritje të vazhdueshme tek fëmijët e moshës 3,5 vjeç.

Autori kryesor, Profesori i Asociuar Michael Davies, nga Qendra Kërkimore e Origjinës së Hershme e Shëndetit dhe Sëmundjes në Universitetin e Adelaides, tha: “Suplementet e acidit folik në shtatzëninë e vonë ishin të  lidhura me një rrezik në rritje të astmës tek fëmijët, por nuk kishte prova për të sugjeruar ndonjë efekt anësor nëse suplementet ishin marrë në shtatzëninë e hershme”.

Dr Alan Barclay (PhD), një dietolog në Universitetin e Sydneit, tha se provat sugjeruan një lidhje ndërmjet suplementeve folate dhe rrezikut të astmës në fëmijëri, të dhënat u vështirësuan nga mbështetja në një pyetësor të frekuencave të ushqimit, duke bërë në këtë mënyrë kërkime të mëtejshme të nevojshme. Ai tha se gratë në studim kishin një konsum mesatar në shtatzëninë e hershme të 2948 mikro-gram folate në ditë nga suplementet e pavarura, edhe mbi dozën e rekomanduar prej 400 mikrogram për gratë shtatzëna.

“Nëse do të merrni suplemente, qëndroni tek 400 mikrogram në ditë, dhe sigurohuni që nuk jeni duke marrë folate ekstra nga burime të tjera siç janë multi-vitaminat”, sugjeroi ai.