Përdorimet

Infeksionet e shkaktuara nga Pseudomonas dhe Proteus spp.

Kundërpërdorimet

Shiko tek penicilin-a.

Efektet anësore

Shiko tek penicilin-a.

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksione: 1 g, 3 g, 6 g, 20 g dhe 30 g.

Tikarcilinë + Acid klavulanik

 Dozimi

Injeksion intravenoz: 3,2 g çdo 6-8 orë, të rritet në çdo 4 orë në infeksionet më serioze;

Fëmijët: 80 mg/kg çdo 6-8 orë (çdo 12 orë tek neonat-ët).

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion: 3 g+0.1 g.