Forume të moderuara interneti, për të rinjtë që vetëdëmtohen janë të vlefshme, sepse ata përfaqësojnë ndihmën e vetme që shumë prej këtyre adoleshentëve dhe të rinjve marrin, thotë një ekspert.

Një studim nga një forum diskutimi në Mbretërinë e Bashkuar në internet, ka ngritur një grup mbështetës për njerëzit e moshës 16-25 vjeç që janë vetëdëmtuar, dhe ky forum ka demonstruar efektivitet.

Ato pyetën 47 përdorues pas 10 javëve dhe gjetën një konsensus të fortë se ishte më e lehtë për të folur me një të huaj online rreth vetëdëmtimit sesa me familjarët ose miqtë (Psikiatri  2011; 35: 364-8, 368-70).

Përdoruesit e forumit thanë se ata mësuan më shumë për çështjet e shëndetit mendor nga forumet e diskutimeve online sesa nga faqet e internetit, por ata nuk mendojnë se terapia online mund të zëvendësojë terapinë ballë për ballë.