Dozimi

Në shok anafilaktik me injeksion intramuskular (I.M) 1 mg/mL, shih tabelën:

Mosha                                                       Doza

Nën 1 vjeç 0.05 mg/mL
1 vjeç 0.1 mg/mL
2 vjeç 0.2 mg/mL
3-4 vjeç 0.3 mg/mL
5 vjeç 0.4 mg/mL
6-12 vjeç 0.5 mg/mL
të rriturit 0.5-1 mg/mL

 

Këto doza mund të përsëriten çdo 10 minuta, duke pasur në konsideratë shtypjen e gjaku-t dhe puls-in, përderisa të mos shfaqen shenja përmirësimi. Rruga intravenoz-e duhet të përdoret me kujdes të veçantë.

Përdorimet

Shok anafilaktik, bllok kardiak, Adams strokes sindroma, angioedemë neurotike (periferike) dhe në status astmatik akut.

Kundërpërdorimet

Pacientët me ndjeshmëri të lartë në adrenalinë; dëmtime cerebral-e organik-e; shok joanafilaktik, kardiomiopati (kardio-miopati, sëmundje e muskulit të zemrës), insuficiencë (ulje të funksionit) koronare, glaukoma këndngushtë, hipertension (tension i rritur), hipertiroidizëm (aktivitet i rritur tiroidieneve).

Efektet anësore

Takikardi (rritje e numrit të rrahjeve të zemrës), aritmi (çrregullime të ritmit), hipertension (tensioni arterial i rritur), angina pektorale (dhimbje tipike e zemrës), dispne (çrregullim frymëmarrje), edema pulmonare (mushkërie), hemorragji cerebrale dhe subarahnoidale, hemi-plegji (paralizë), cefalalgji (dhimbje koke), tremor (dridhje), marrje mendsh, vjellje, ankth, dobësi dhe ishemi (ulje e oksigjenimit) lokale.

Dozimi

Në shok anafilaktik: 0.5-1 mg I.M.(muskulare) në varësi të tolerancës dhe reagim-it klinik të të sëmurit. Në bllok kardiak: 0.3 – 0.5 I.V. ose drejtpërdrejt në zemër doza mund të përsëritet çdo 5-10 minuta. Në status astmatik: 0.2 – 5 mg nën lëkurë ose I.M: çdo 2 orë në varësi nga përgjigja klinik-e e të sëmurit. Në raste të rënda doza mund të përsëritet çdo 20 minuta (gjithsejt 3 doza). Fëmijët: 0.01 mg/kg masë trupore, çdo 4 orë.

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion: 0.01 mg/mL (1:100,000), 0.1 mg/mL (1:10,000), 0.5 mg/mL (1:2000), 1 mg/mL (1:1000).

Përdorimet

Anestezi infiltrative (depërtues indor); anestezi lokale për bllokimin e nervave periferike si dhe për bllokim kaudal, epidural (në shtresën epidurale të sistemit nervor), retro-bulbor.

Efektet anësore

Arrest kardiak; hipotension (ulje e tensionit), bradikardi; palpitacionet e zemrës (rrahje të çrregullta); konvulsion; shqetësim; ndjenjë të vjelle; apne (mungesë frymëmarrje).

Kundërpërdorimet

Alergji e njohur ndaj barit.

Dozimi

Ndryshon varësisht nga procedura, thellësia e anestezisë, zgjatjes, vaskularizim-it të indit (sasia e enëve të gjaku-t të indit), dhe gjendjes së pacientit;

  • Blloku kaudal (pjesa kaudale e sistemit nervor): fëmijët, 1-3.7 mg/kg; të rriturit, 15-30 mL të injeksionit 0.25% ose 0.5%
  • Blloku epidural (pjesa epidurale dhe të tjerët pos atij kaudal): fëmijët 1.25 mg/kg/dozë, të rriturit, 10-20 mL të tretësirës 0.25% ose 50%.
  • Blloku i nervave perferikë: 12.5- 25 mg, maks. 2.5 mg/kg ose 3mg/kg (e dhënë me adrenalinë), deri në maksimumin 400 mg/ditë.

Format farmaceutike dhe dozat

Tretësira për injeksion 0.25%, 0.5%