Kokaina: Rreziqet në mënyrën e përdorimit

Disa nga efektet afatgjata të kokainës janë të lidhura me metodën e përdorimit të saj.

  • Thithja dëmton linjat e hundëve dhe kalimet nazal-e dhe gjithashtu mund të dëmtojë strukturën që ndan nostrilet.
  • Pirja si cigare mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje, kollë kronike, bronkit dhe probleme të tjera respirator-e.
  • Kokaina është substancë helmuese kur injektohet. Ajo mund të shkaktojë bllokim të vena-ve, dëmtim të zemrës, mëlçisë dhe trurit.
  • Nëse injektohet nën lëkurë, kokaina mund të shkaktojë dëmtim të enëve të qarkullimit të gjaku-t si vazokonstriksion-e të ndryshme, që mund të ndalojnë gjakun të shkojë në qeliza, duke shkaktuar potencialisht dëmtime të ndryshme të qelizave.

Kokaina, hepatiti dhe HIV

Përdorimi i përbashkët i gjilpërave dhe shiringave dhe pajisjeve të tjera të injektim-it mund të rritë shumë riskun e kontaminim-it me viruse që merren nëpërmjet gjakut si hepatiti B dhe hepatiti C, dhe HIV (human immunodeficiency virus).