Shumë njerëz me astmë për të menaxhuar astmën e tyre përdorin metrin e kulmit të rrjedhjes. Megjithatë, metri i kulmit të rrjedhjes mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë — p.sh. nuk është i përshtatshëm për të rinjtë. Mjeku juaj do ju këshillojë nëse përdorimi i një metri të kulmit të rrjedhjes do të jetë pjesë e planit të menaxhimit të astmës.

Çfarë është metri i kulmit të rrjedhjes?

Metri i kulmit të rrjedhjes është një pajisje e thjeshtë dore që mund të përdoret në shtëpi për të mbajtur nën kontroll astmën duke matur funksionin e mushkërive. Një metër i kulmit të rrjedhjes mat se sa shpejt del ajri nga mushkëritë. Meqë rrugët e frymëmarrjes janë me astmë, rezistenca ndaj ajrit rritet shumë — sa më i ulët të jetë lexuesi, aq më të mëdha janë problemet në rrugët e frymëmarrjes. Lexuesi i matësit quhet fluksi kulmor respirator (PEF) ose “fluksi kulmor” dhe matet në litra për minutë.

Ndryshimet në fluksin kulmor, krahasuar me rekordin më të mirë të regjistruar tuajin të fluksit kulmor, tregon ndryshimet në kontrollin e astmës, niveli më i ulët i krahasuar me nivelin tuaj më të mirë, tregon prekjen më të madhe nga astma të rrugëve të frymëmarrjes — rast për të cilin mjekët përdorin termin “i ngushtë”.

Përcaktimi i nivelit të fluksit kulmor

Mjeku juaj mund të lexojë nga një grafik i caktuar një fluks kulmor të dikujt që ka peshën, moshën dhe gjininë tuaj. Për më shumë dhe që është e rëndësishme, mjeku do të dojë që të bëhet më e mira e mundshme për të menaxhuar fluksin kulmor më të mirë — fluksin tuaj më të mirë personal — që ndoshta mund të jetë pak ndryshe nga ajo që pritet.

Për të bërë këtë, mjeku mund të kërkojë që të masë fluksin kulmor në shtëpi, në mëngjes dhe në mbrëmje, për rreth një a më shumë javë. Duke shkruar në një letër të dhënat, do të merret një rezultat nëpërmjet të cilit mjeku do përcaktojë fluksin më të mirë të mundshëm kulmor tuajin personal — një pjesë kyçe për planin e veprimit kundër astmës.

Mjeku juaj mund të përdorë këto të dhëna për: