Përdorimet

Tek diabeti mellitus si i vetëm ose në kombinim me antidiabetikë-t e tjerë.

Kundërpërdorimet

Mbindjeshmëria në akarbozë, ciroza ose sëmundja e rëndë e zorrëve, ketoacidozë diabetike (DKA-ketoacidoza diabetike).

Efektet anësore

Flatulencë (gazra te shtuara), diarre, dhimbje abdominale (barku).

Dozimi

Fillimisht jepen 25 mg në ditë 2 herë në ditë; doza mbajtëse është 50-100 mg në ditë. Maksimalisht 300 mg në ditë. Dozat duhet të merren në fillim të sëmundjes.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 50 mg, 100 mg