Çfarë duhet bërë lidhur me mungesën e pjellorisë sekondare?

Në qoftë se po përjetoni mungesën e pjellorisë sekondar-e, domethënë vështirësi për të mbetur shtatzënë me një fëmijë të dytë (apo të tretë), ja se çfarë këshillon ekspert-i:

Vizitohuni tek mjeku

Lloji i mjekut tek i cili vizitoheni, një obstetër gjinekolog apo një endokrinolog për riprodhimin, i cili specializohet për mungesën e pjellorisë, varet nga mosha juaj dhe sa kohë ju është dashur për të mbetur shtatzënë herën e parë. Sigurohuni që të mos humbni kohën me një mjek që nuk e merr problemin seriozisht. Disa obstetër gjinekologë kanë interes për pjellorinë, por në qoftë se një grua e ndjen se nuk po e dëgjojnë, atëherë ajo duhet të kërkojë menjëherë të vizitohet tek një endokrinolog i riprodhimit.

Mos prisni shumë gjatë

Sa më e vjetër të jeni aq më e vështirë është të mbeteni shtatzënë, pra vizitohuni sa më parë tek mjeku. Në qoftë se ju është dashur shumë kohë për të mbetur shtatzënë herën e parë, ju nuk duhet të prisni më shumë se disa muaj për t’u vizituar dhe në qoftë se jeni mbi 35 vjeç, jo më shumë se gjashtë muaj.

Siguroni mbështetje

Mos pjelloria sekondare mund të shkaktojë shqetësime të mëdha emocionale. Në qoftë se ndjeni se nuk ia dilni dot mbanë, bashkojuni një grupi mbështetës të mos pjellorisë. Në qoftë se nuk mundeni të gjeni një grup ku të mbështeteni, përpiquni të gjeni të paktën një person që është në të njëjtin hall me ju dhe bisedoni me të. Në qoftë se në dhomën e pritjes së mjekut shihni ndonjë grua me një fëmijë të vogël, atëherë bisedoni me të.

Edukoni njerëzit rreth jush

Shumica e njerëzve as që e dinë çfarë është mos pjelloria sekondare. Përveçse kur ju u tregoni atyre çfarë është ajo dhe si ata mund t’ju ndihmojnë, ata ka të ngjarë që t’ju zhgënjejnë. Bëni çfarë mundeni që të edukoni mjekun tuaj dhe njerëzit përreth jush lidhur me këtë ndjesi të humbjes. Kjo mund t’u ndihmojë të krijoni një rrjet mbështetës që do t’ju ndihmojë t’ia dilni mbanë.

Kujdesuni për veten

Lënia e duhanit: Metoda më popullore e lënies së menjëhershme

Lënia e menjëhershme është mënyra më popullore e lënies së duhanit, e konfirmuar kjo nga një vëzhgim shkencor.

Një vëzhgim i Institutit të Kancer-it NSW me 1068 lënës aktual të duhanit tregoi se 69% e tyre kishin përdorur metodën e “lënies së  menjëhershme” të duhanit. Rezultatet e prezantuara në Konferencën e Duhanit dhe Shëndetit të Azi Paqësorit (organizuar në Sydney 6-9 Tetor 2010), treguan se terapia e zëvendësimit të nikotinë-s dhe “ndërprerja dhe pastaj lënia” ishin metodat më popullore për këtë çështje.

Lënësit më të rinj kishin më shumë mundësi që të ndalonin duhanpirjen duke përdorur “lënien e menjëhershme” krahasuar me duhanlënësit më të moshuar. Më tej, midis atyre që lanë duhanin, ata që ishin me më pak edukim, kishin më shumë prirje për të patur metoda ndihme.

Profesor Ian Olver, Shef Ekzekutiv i Këshillit të Kancerit, tha se gjetjet konfirmuan se “lënia e menjëhershme” ishte një strategji e suksesshme dhe TZN (Terapia e Zëvendësimit të Nikotinës) “ndoshta … duhet të përdoret kur iniciativa e lënies graduale dështon”.