Përdorimet

Hipertension (tensioni arterial i rritur) esencial; hiperplazi beninj-e prostatës (prostata).

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet ndaj doxazosin-ës dhe derivat-eve të kuinazolinës (duke përfshirë këtu edhe prazosinën dhe terazosin-ën).

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Marrje mendsh, somnolencë (përgjumje), dhimbje koke, asteni.

SKV (Sistemi Kardiovaskular): Hipotension ortostatik (ulja e tensionit nga qëndrimi në këmbë), hipotension, edemë, palpitacionet e zemrës (puls i çrregullt), aritmi (çrregullime të ritmit – takikardi).

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze (ndjesi të vjelle), vjellje, diarre, konstipacion (kapsllëk).

Lëkura: Kruarja, ekzantemë (skuqje).

Të tjera: Rinit, artralgji (dhimbje artikular-e), mialgji (dhimbje muskulare), dhimbja, dispne (çrregullim i frymëmarrjes), faringit (infeksion i faringu), çrregullimet e të parit.

Dozimi

Doza fillestare është 1 mg në ditë, pas 1-2 javësh mund të rritet në 2 mg në ditë e më vonë në 4 mg dhe nëse është e nevojshme 8 mg në ditë. Doza maksimale ditore është 16 mg në ditë!

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 1 mg, 2 mg, 4 mg dhe 8 mg.

Përdorimet

Anovulimi, infertiliteti me ovulacion, infertiliteti tek mashkujt.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet, insuficiencë primare ovarial-e, disfunksion adrenal ose tireoid  i pakontrolluar, hormonet pituitare, fibromë uterin-e, rritje ose cist-et ovariale, shtatzëni, tek mashkujt me funksion pituitar normal, insuficiencë testikular-e primare, infertilitet që nuk ka të bëjë me hipogonadizëm hipo-gonadotropik.

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Dhimbje koke, mundim.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze, vjellje, shtërzime abdominale, diarre, meteorizëm.

SUGJ (Sistemi Urogjenital): Rritja ovariale me dhimbje dhe distendim abdominal, ciste ovariale (ovareve ciste të), lindje multiple (shumëfishtë-me shume fetuse), sindromi hiper-stimul-ues ovarial.

SKV (Sistemi Kardiovaskular): Takikardi, insult.

SR (Sistemi Respirator): Atelektazë, RDS akut, emboli dhe infarkt pulmonar, okluzion arterial, dispne, hipne.

Të tjera: Gjinekomasti, ethe, reaksione anafilaktike dhe hiper-sensitiv-e, ekzantemë, shtatzënia ektopike.

Dozimi

Anovulimi:

Injeksion intramuskular (I.M) 7-12 ditë nga një ampulë në ditë me nga 75 U.I. dhe një ditë pas dozës së fundit administrohen 5.000-10.000 njësi të gonadotropina-ve horionike I.M. Përsëritet një deri në tri cikle menstrual-e deri sa të fillojë shtatzënia.

Infertiliteti me ovulacion:

I.M. 7-12 ditë nga një ampulë në ditë me nga 75 U.I. dhe një ditë pas dozës së fundit administrohen 5.000-10.000 njësi të gonadotropinës horionike I.M. Përsëritet në dy cikle menstruale e pastaj administrohet 7-12 ditë, një herë në ditë nga një ampulë me nga 150 U.I. HL dhe HFS. dhe një ditë pas dozës së fundit administrohen I.M. 5.000-10.000 njësi të gonadotropinës horionike. Përsëritet në dy cikle menstruale.

Infertiliteti te mashkujt:

Së pari 3 herë në javë 5.000 njësi të gonadotropinës horionike humane 4-6 muaj, pastaj, I.M. 3 herë në javë nga një ampulë me nga 75 U.I. HL dhe HFS (së bashku me 2.000 njësi GHH 2 herë në javë) së paku 4 muaj. Nëse nuk ndodh spermatogjenezë, doza e FSH dhe LH rritet në 150 U.I. ndërsa doza e GHH mbetet e njëjtë.

Format farmaceutike dhe dozat

Përdorimet

Sulmet parcial-e epileptike me ose pa gjeneralizim tek të rriturit.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet.

Efektet  anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Dobësi, somnolencë, mundim, ataksi, nistagmë, tremor, dizartri, amnezi, depresion, të menduar abnormal, shtangime.

SKV (Sistemi Kardiovaskular): Edemë periferike, vazodilatacion (zjerim i enëve të gjaku-t).

ORL (Otorinolaringologji): Rinit, faringit, kollë, tharje e fytit.

Oftalmologji: Diplopi, ambliopi.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze, vjellje, konstipacion, tharje e gojës, dispepsi.

SUGJ (Sistemi Urogjenital): Impotencë.

Hematologjike: Zvogëlim i numrit të leukocite-ve.

Lëkura: Kruarje, abrazion.

Të tjera: Çrregullime të dhëmbëve, rritja e oreks-it dhe e peshës, dhimbje muskulare, fraktura.

Dozimi

Fillohet me 300 mg një herë në ditë, dy herë nga 300 mg në ditën e dytë, tre herë nga 300 mg në ditën e tretë dhe kështu me rradhë deri në 1.800 mg në ditë ose edhe më pak nëse efektet janë të kënaqshme. Tolerim i mirë i medikamentit është treguar edhe gjatë administrimit të dozave më të larta (deri në 3.600 mg).

Ekziston skemë e posaçme e dozimit tek pacientët me sëmundje të rënda të veshkave ose tek ata që i nënshtrohen hemodializës.

Format farmaceutike dhe dozat

Kapsula: 100 mg, 300 mg, 400 mg.

Përdorimet

Sëmundjet depresive, çrregullimet obsesivo-kompulsive, bulimi nervoze.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet ndaj këtij medikamenti, marrja e njëkohshme e MAO inhibitor-ëve (14 ditë brenda fillimit të terapisë).

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Anksiozë, insomnia (pagjumësi), nervozitet, dhimbje koke, pagjumësi, lodhje, tremor (dridhje), mundim, asteni.

SKV (Sistemi Kardiovaskular): Palpitacionet e zemrës (puls i çrregullt), flesh.

ORL (Otorinolaringologji): Kongjestion nazal, faringit, kollë, sinusit.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Ndjesi të vjelle, diarre, tharje  goje, anoreksi (mungesë oreksi), dispepsi, konstipacion,dhimbje abdominale, vjellje, oreks i shtuar.

SUGJ (Sistemi Urogjenital): Disfunksion seksual.

SR (Sistemi Respirator): Distres akut respirator, infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes.

Lëkura: Ekzantemë, kruarje, diaforezë.

Të tjera: Ethet, simptomat e ngjajshme me të influencës, humbje e peshës, dhimbje muskulare.

Dozimi

Dozat, varësisht prej sëmundjes, janë 20-60 mg një herë ose dy herë në ditë. Doza ditore maksimumi është 80 mg.

Format farmaceutike dhe dozat

Kapsula: 20 mg, 60 mg.

Pulvula: 10 mg, 20 mg.

Solucion oral: 20 mg/ 5mL.

Përdorimet

Rastet kur nevojitet rritja e absorbim-it (thithjes) dhe dispersimit (shpërndarjes) të medikamenteve të ndryshme që injektohen. Hipo-dermoklizë. Urografi ekskret-ore në rastet kur kontrasti jepet me injeksion subkutan (S.C).

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet (mbindjeshmëri).

Efektet anësore

Reaksione alergji-ke në lëkurë.

Dozimi

Aplikohet në dozë prej 1500 njësish e përzier me barin që injektohet (të sigurohet kompatibilitet-i).

Me anestetikë lokalë (kundër dhimbjes): 1500 njësi të përziera me tretësirë të anestetikut lokal (në okulistikë 15 njësi/mL).

Hipo-dermoklizë: 1500 njësi të treten në 1 mL ujë për injeksione ose tretësira 0.9% NaCl dhe të administruar para fillimit të dhënies së 500- 1000 mL tretësira infuzive.

Ekstravazacion (heqje e enëve të gjaku-t) ose hematomë: 1500 njësi të tretura në 1 mL ujë për injeksione ose tretësira 0.9% NaCl, të infiltrohen në regjionin e afektuar.

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion: 1 mL dhe 10 mL me koncentrim 150 njësi/mL.

Përdorimet

Sëmundjet reumatik-e, ekzacerbimi i osteoartrit-it (mjekimi i artrit-it të kockave), spondiliti ankilozues.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet (mbindjeshmëri), insuficiencë renale (insuficienca renale) serioze, ulçerë peptik-e aktive, astmë e induktuar nga acidi acetilsalicilik ose BJSAI.

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Dhimbje koke, mundim, vertigo (humbje ekuilibri), çrregullime të të dëgjuarit.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze (ndjesi të vjelle), vjellje, gjakderdhje, ulçeracione.

SUGJ (Sistemi Urogjenital): Insuficiencë renale, nekrozë papilare (vdekje e qelizave papilar-e), fibrozë intersticial-e.

Të tjera: Dëmtime hepatike (të mëlçisë), alveolit (infeksion të alveolë-s), pankreatiti (infeksion i pankreas-it), ndryshime në sy, dermatit (infeksion lëkure) eksfoliativ, sindroma Stevens-Johnson.

Dozimi

7.5 –15 mg në ditë.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 7.5 mg, 15 mg.

Suposte: 7.5 mg, 15 mg.

Përdorimet

Diabeti mellitus.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet, ketoacidozë diabet-ike me ose pa komë diabetike, shtatzënia dhe periudha e ushqimit të fëmijës me gji.

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Mundim, përgjumje, dhimbje koke.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze (ndjesi të vjelle), konstipacion (vështirësi në jashtëqitje), diarre.

Hematologjike (gjaku): Ulje të qelizave të gjakut, leukopeni, anemi hemolitik-e, agranulocitozë, trombocitopeni, anemi aplastike sekondar-e.

Hepatike (mëlçisë): Ikter kolestatik (ngjyrë jeshile e lëkurës nga bllokimi rrugëve biliar-e të mëlçisë).

Lëkura: Ekzantemë, kruarje.

Të tjera: Hipoglikemi (ulje të sheqerit).

Dozimi

Doza fillestare është 2.5-5 mg në mëngjes, para marrjes së ushqimit. Dozat ditore më të larta se 15 mg duhet të ndahen. Doza maksimale ditore është 40 mg (për retard tableta doza maksimale është 20 mg).

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 2.5 mg, 5 mg, 10 mg.

Retard tableta: 5 mg, 10 mg.

Përdorimet

Anestezi (induktim dhe mbajtje).

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet (mbindjeshmëri).

Efektet anësore

Takikardi (rritja e rrahjeve të zemrës) (moshat e reja), hipotension (ulja e tensionit), depresion i respiracion-it (ulja e kapacitetit të frymëmarrjes), hepatotoksicitet (helmim i mëlçisë).

Dozimi

Induktimi: fillohet me 0.5% duke e rritur  në 3% në përzierje me oksigjen ose me suboksid azoti-oksigjen.

Mbajtja: 1-1.25% në suboksid azoti-oksigjen. Nëse administrohet vetëm me oksigjen mund të nevojitet 0.5-1% më tepër. Në sectio caesarea 0.5-0.75% i përzier me suboksid azoti-oksigjen.

Format farmaceutike dhe dozat

Vaporizues i kalibruar.

Përdorimet

Agamaglobulinemi (mungesa gamaglobulinave në gjak) ose hipo-gama-globuline-mi (ulja gamaglbulinave të gjakut), profilaksi në imunodeciencë (ulja e imunitet-it) primare, purpura trombocitopeni-ke idiopatik-e (purpura e shkaktuar nga ulja e trombo-citeve me natyrë të panjohur), leukemi limfo-citare kronike e B-qelizave, transplantim i palcës së kurrizit, AIDS tek fëmijët.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet (mbindjeshmëri).

Efektet anësore

Dhimbje koke, urtikarie (njolla të kuqe), vjellje, ethe, anafilaksi, nauze (ndjenjë të vjelle), dhimbje gjoksi, dhimbje trupi, shkurtim i frymëmarrjes, eritemë (skuqje).

Dozimi

Agamoglobulinemi ose hipo-gamaglobulinemi: 100-400 mg/kg I.V. 2 deri 4 javë ( 0.01-0.02 mL/kg/min. infuzion gjatë 30 min).

Profilaksia e imunodeciencë-s primare:  100-400 mg/kg në muaj, me infuzion (0.01-0.02 mL/kg/min gjatë 30 minutash, maks. 0.08 mL/kg/min).

Purpura trombocitopeni-ke idiopatike: 0.4g/kg gjatë 5 ditëve (Gamimune N). Mund të jepen doza shtesë.

Leucemi (leukemi -rritja e qelizave leukocite në gjak)  kronike limfocitare e B qelizave: 400 mg/kg (Gammagard S/D) çdo 3-4 javë.

Transplantim-i i palcës së kockave: 500 mg/kg (Gamimune N) 7 dhe 2 ditë (pre-transplant) e pastaj çdo javë, gjatë 90 ditëve (post-transplant).

AIDS infeksionet e fëmijëve: 400 mg/kg Gamimune N, çdo 28 ditë.

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion intravenoz (IV):

5% në 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.

5% në 2.5 g, 5g, 10 g.

10% në 5 g, 10 g, 20 g.

Pluhur për injektim:

50 mg proteinë/mL në shishe: 0.5 g,1 g, 2.5 g, 3 g, 5 g, 6 g, 10 g.

Përdorimet

Agamaglobulinemi (mungesa e gamaglobulinave në gjak) ose hipo-gamaglobulinemi (ulja e gamaglobulinave në gjak), eksponim ndaj hepatitit A, modifikimi ose parandalimi i morbileve, eksponim ndaj morbileve te fëmijët me çrregullime të imunitet-it.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet (mbindjeshmëri).

Efektet anësore

Dhimbje koke, urtikarie (njolla të kuqe), vjellje, ethe, anafilaksi, nauze (ndjesi të vjelle), dhimbje gjoksi, dhimbje trupi, shkurtim i frymëmarrjes, eritemë (skuqje).

Dozimi

Agamoglobulinemia dhe hipo-gamaglobulinemia:

Fillimisht 1.2 mL/kg injeksion intramuskular (I.M) dhe vazhdon me 0.6 mL/kg një herë çdo 2-4 javë. Doza maksimale individuale është 30-50 mL.

Fëmijëve u jepen 20-40 mL I.M në muaj.

Eksponim ndaj hepatitit A:

0.02 mL/kg I.M sa më shpejt pas eksponimit. Terapia vazhdon çdo 4-6 muaj me doza që varen nga gjatësia e eksponimit të mëtejshëm.

Eksponim ndaj morbili-t:

0.25–5 mL/kg I.M brenda 6 ditëve pas eksponimit.

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion IM: 16%/2 mL, 16%/5 mL, 16%/10 mL.