Kancer-i mushkërive është një tumor malinj në indet e një ose të dy mushkërive.

Disa njerëz kanë kancerin primar që ka filluar në mushkëri. Disa të tjerë kanë kancerin që ka filluar në ndonjë pjesë tjetër të trupit dhe është përhapur në mushkëri (kancer sekondar ose metastazë).

Cilat janë llojet e ndryshme?

Ekzistojnë lloje të ndryshme të kancerit të mushkërive, të cilat janë klasifikuar në bazë të llojit të qelizave që janë prekur.

Kanceri i mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC)

Përbën 75-80% të kancerit të mushkërive. Ai prek kryesisht qelizat që lidhin tubat në mushkëri dhe rrugët e frymëmarrjes.

NSCLC është klasifikuar në:

  • Qelizat karcinomë;
  • Adenokarcinomë;
  • Qelizat e mëdha karcinomë.

Kanceri i mushkërisë me qeliza të vogla (SCLC)

Përbën 15–20% të kancerit të mushkërive. SCLC tenton të fillojë në mes të mushkërive, dhe kjo zakonisht përhapet herët. Kancerat janë të emëruar për mënyrën sesi qelizat paraqiten kur shihen në një mikroskop.

Llojet përfshijnë:

  • Qelizat e vogla karcinoma;
  • Qelizat e miksuara të vogla/qelizat e mëdha karcinoma;
  • Qelizat karcinoma të vogla të kombinuara.

Mesothelioma

Përbën një lloj të rrallë kanceri që prek membranë-n mbrojtëse rreth pjesës së brendshme të organeve të trupit (mezotelium). Mezotelium zakonisht prek membranat pleural-e (pleura) rreth mushkërive, por ajo mund të ndodhë edhe në rreshtim të barkut ose rreth zemrës.

Mesothelioma shkaktohet pothuajse gjithmonë nga ekspozimi ndaj asbestit, mineral i përdorur në disa materiale ndërtimi. Në pjesën më të madhe të rasteve, zhvillimi i mesothelioma ndodh 25–50 vjet pas ekspozimit të asbestit.