Përdorimet

Hipertension (tensioni arterial i rritur).

Kundërpërdorimet

Dëmtimi i rëndë i mëlçisë, cirozë, obstruksion (bllokim) i traktit biliar, laktacion (qumësht gjiri). Antagonistët e angiotenzinës II sikurse edhe ACE inhibuesit do të duhej të shmangeshin gjatë shtatzënisë.

Efektet anësore

Lodhje, rrallëherë epistaksi (hemorragji nga hunda); është raportuar neutropeni (ulje e neutrofileve në gjak).

Dozimi

Rëndom 80 mg një herë në ditë (më të moshuarit se 72 vjeç, dëmtimi i lehtë deri mesatar i mëlçisë, zvogëlim i vëllimit intravaskular d.m.th. brenda enëve të gjaku-t, fillimisht 40 mg një herë në ditë); nëse është e nevojshme të rritet doza pas më së paku 4 javësh deri në 160 mg në ditë (80 mg tek dëmtimi i mëlçisë).

Forma farmaceutike dhe doza

Kapsula: Valsartan 40 mg, 80 mg dhe 160 mg.

Përdorimet

Hipertension (tensioni arterial i rritur).

Kundërpërdorimet

Tek pacientët me ndjeshmëri të lartë ndaj barit si dhe ndaj bllokuesve të tjerë të enzimë-s së konversionit të angiotenzinë-s.

Efektet anësore

Anoreksi (mungesë oreks-i), dhimbje abdominale (barku), kollë e thatë persistent-e, ndryshime të zërit, hipotension (tension i ulët), proteinuri (proteina në urinë), trombocitopeni (ulje e trombo-citeve), neutropeni (neutrofile të ulura në gjak), agranulocitozë (humbje e granulocite-ve në gjak), hiperkalemi (rritja e kalium-it në gjak), rritje e nivelit të enzimave të mëlçisë, ikter kolestatik (ikter nga bllokimi i kolecist-ës), çrregullime të funksionit të veshkave, pankreas-it.

Dozimi

Kur përdoret i vetëm, në fillim jepen 12.5 mg, 2 herë në ditë; në kombinim me diuretikë (shkarkues të lëngjeve), në fillim përdoren 6.25 mg, 2 herë në ditë. Doza e zakonshme mbajtëse është 25 mg, 2 herë në ditë; doza maksimale: 50 mg, 2 herë në ditë.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg.

Përdorimet

Dhimbje me etiologji (prejardhje) të ndryshme; dismenorre (mungesë të menstruacione-ve); mialgji (dhimbje të muskujve); neur-algji (dhimbje nervore); ulje të temperaturës në gjendje febril-e.

Kundërpërdorimet

Tek pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit, insuficiencë renale (insuficienca renale) dhe hepatike (të mëlçisë).

Efektet anësore

Anemi hemolitik-e (gjak shkatërruese), neutropeni (ulje të neutrofileve), leukopeni (ulje të leukocite-ve), pancitopeni (ulje të të gjitha qelizave në gjak), kruarje, urtikarie (njolla të kuqe), hipoglikemi (ulje e glukozë-s në gjak).

Dozimi

Oralisht (nga goja): të rriturit, nga 0.5-1 g 3-4 herë në ditë. Doza maksimale ditore është 4 g në ditë; fëmijët nën një vjeç, 60 mg 3-4 herë në ditë; 1-6 vjeç 60-150 mg, deri 4 herë në ditë; doza maksimale për fëmijët 3-6 vjeç është 480 mg, ndërsa pë fëmijët e rritur është 1.2 g.

Me rrugë rektal-e: fëmijët 1-5 vjeç 125-250 mg, deri 4 herë në ditë; të moshuarit: suposte 500 mg, që janë në doza të njëjta me ato oral-e.

Format farmaceutike dhe dozat

Barnat e skeletit dhe muskujve:

Tableta: 160 mg, 350 mg, 500 mg, 650 mg.

Tableta eferveshente: 330 mg, 500 mg.

Kapsula: 250 mg dhe 500 mg.

Shurup: 120 mg/5 mL, 100 mg/5 mL, 160 mg/5 mL.

Eliksir: 120 mg/5 mL, 160 mg/5 mL, 325 mg/5 mL.

Granulë: 80 mg, 325 mg.

Suposte: 80 mg, 100 mg, 120 mg, 125 mg, 300 mg, 325 mg, 650 mg.

Tretësira për injeksion: 1 g.

Analgjetik:

Tableta: 100 mg, 300 mg, 500 mg, 650 mg.

Tableta eferveshente (shkumëzuese): 500 mg, 300 mg, 400 mg.

Suposte: 60 mg, 120 mg, 200 mg, 300 mg, 600 mg, 650 mg, 1.2 g.

Tretësira për injeksion: 0.5 g dhe 1 g.

Përdorimet

Trajtimi i infeksioneve të shkaktuara nga stafilokokët (bakteret stafikoloke) dhe streptokokët (bakteret streptrokoke) rezistentë në antibiotikët tjerë.

Efektet anësore

Ndjesi të vjelle, vjellje, shije e hidhur në gojë, ethe, eozinofili (rritje e eozinofileve në gjak), trombocitopeni (ulje e trombociteve në gjak), neutropeni (ulje e neutrofileve në gjak), ototoksicitet (helmim veshi), nefrit intersticial (infeksion nefronesh në veshka), eritemë (skuqje), sindroma Stevens-Johnson, hipotension (ulje e tensionit), dispne (vështirësi të frymëmarrjes).

Dozimi

Neonat-ët (fëmijët e porsalindur) nën 7 ditë:

– Nën 1200 g, 15 mg/kg çdo 24 orë;

– 1200-2000 g, 10 mg/kg çdo 12 orë;

– Mbi 2000 g, 15 mg/kg, çdo 12 orë  (>7ditë);

– Nën 1200 g, 15 mg/kg, çdo 12 orë;

– Mbi 1200 g 10 mg/, çdo 8 orë;

Foshnjat mbi 1 muaj dhe fëmijët: 40 mg/kg në ditë çdo 6 orë.

Të rriturit: 1 g ose 10-15 mg/kg çdo 12 orë.

Format farmaceutike dhe dozat

Pluhur për infuzion: 500 mg, 1 g.

Përdorimet

Trajtimi oral i infeksioneve të rrugëve urinar-e, otit media në fëmijë dhe eksacerebimet e bronkit-it (infeksion i bronkeve) kronik tek të rriturit. Është bar i zgjedhur për trajtimin e pneumocistis carni pneumoni-a dhe indikohet në toksoplazmozë (infeksion nga tokso-plazma) e nocardiasis (infeksion nga nocardia).

Kundërpërdorimet

Insuficiencë renale (insuficienca renale), hepatike (mëlçie), porfiri.

Efektet anësore

Reaksione alergji-ke në lëkurë; sindroma Stevens-Johnson; nekrolizë (shkatërrim) toksik-e epidermale; çrregullime gjaku (neutropeni, trombocitopeni etj.); ndjesi të vjelle; vjellje, hepatit (infeksion i mëlçisë), konfuzion, ataksi, konvulsion, ethe.

Dozimi: oralisht (nga goja), fëmijët 6 javë -5 vjeç, 120 mg 2 herë në ditë; 6-12 vjeç 180 mg 2 herë në ditë; të rriturit 960 mg 2 herë në ditë;

Më rrugë I.V.(intra venoze), të rriturit, si infuzion 960 mg 2 herë në ditë që mund të rritet në 1.44 g 2 herë në ditë në infeksionet e rënda; tek fëmijët, 36 mg/kg/ditë, në dy doza që mund të arrijë 54 mg/kg/ditë në infeksionet e rënda.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 240 mg, 480 mg, 960 mg.

Shurup: 240/5 mL.

Tretësira e përqendruar për infuzion: 96 mg/mL.

Në flakon: 5 mL.

Përdorimet

Në infeksionet serioze të traktit respirator (të frymëmarrjes), intra abdominale (brenda barkut), gjinekologji-ke dhe infeksionet e lëkurës; bakteremi, septikemi (sepsis) të shkaktuar nga Streptococcus pneumoni-a dhe Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus dhe Staphylococcus epidermidis; E. coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa dhe Bacteroides fragilis.

Kundërpërdorimet

Nuk përdoret tek pacientët me ndjeshmëri të rritur në bar dhe në cefalosporina-t e tjera.

Efektet anësore

Kolit pseudomembranoz (pseudomembranë), ndjenjë të vjelle, vjellje, diarre, neutropeni (ulje të neutrofileve të gjakut) kalimtare, eozinofili (rritje të eozinofileve), anemi, hipo-protrombinemi (mungesa e protrombinës), anafilaksi.

Dozimi

Të rriturit: 1-2 g, në 12 orë injeksion intramuskular apo injeksion intravenoz sipas nevojës, doza mund të rritet deri në 16 g në ditë (në raste të veçanta).

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion: 0.5 g, 1 g, 2 g.

Përdorimet

Trajtimi i karcinomë-s kolo-rektal-e (zorrës së trashë dhe të rektumit) rezistente në terapi me fluorouracil.

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Insomnia (pagjumësi), akatizi, mundim, asteni, dhimbje koke.

SKV (Sistemi Kardiovaskular): Vazodilatacion (zgjerim i enëve të gjaku-t), edemë.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze (ndjenjë të vjelle), konstipacion, vjellje, stomatit (infeksion i gojës), anoreksi (mungesë oreks-i), flatulim (gazra), konstipacion, shtërngime abdominale (barku).

Hematologjike (gjaku): Leukopeni (ulje e leukocite-ve), neutropeni (ulja e neutrofileve), anemi.

Metabolike: Humbje peshe, dehidrim (humbje të lëngjeve), fosfataza alkaline dhe AST  të rritura.

SR (Sistemi Respirator): Dispne (ulje e thellësisë së frymëmarrjes), kollë, rinit (inflamacion i mukozës së hundës). Lëkura: alopeci (rënie flokësh), ekzantemë (skuqje), djersitje.

Të tjera: Ethe, dhimbje trupi, infeksione minore.

Dozimi

125 mg/m2  injeksion intravenoz (I.V) gjatë 90 minutash. Rekomandohet që ky trajtim të bëhet 1 herë në javë, gjatë 4 javëve që duhet të pasojë me 2 javë pushim nga terapia. Dozat gjatë trajtimit mund të akordohen më tutje varësisht prej tolerimit dhe efektit të medikamentit.

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion: 100 mg / 5 mL.

Përdorimet

Dezinfektues i lëkurës, kryesisht në procedurat para-operative për të zvogëluar incidencë-n e infeksioneve të plagë-ve të operacioneve. Antiseptikë (dezinfektues) vaginal për trajtimin e vaginitit jospecifik dhe të shkaktuar nga Trichomonasi dhe Candida.

Kundërpërdorimet

Pacientët me djegie dhe insuficiencë të mëlcisë.

Efektet anësore

Janë raportuar shumë rrallë veprime anësore me përdorim lokal të polividon jodit. Megjithatë aplikimi lokal i tij mund të rezultojë me absorbim sinjifikant të polividon jodit. Irritim lokal, kruarje dhe djegie janë efektet kryesore të raportuara. Përdorimi i tepruar dhe i zgjatur i polividon jodit lokal ka rezultuar nganjëherë me neutropeni (ulje të neutrofileve ne gjak). Tek pacientët me djegie, janë paraqitur disa raste të acidozës së rëndë metabolike. Dëmtimi  i mëlcisë është raportuar te pacientët me djegie të mëdha. Efektet e tjera anësore të raportuara janë: dermatit (infeksion lëkure), hipotiroidizëm (shtimi i aktivitetit në gjëndra tiroide) dhe intoksikim (helmimi) me jod.

Dozimi

Do të duhej të aplikohej direkt në sipërfaqen e afektuar të lëkurës 2-3 herë/ditë ose sipas nevoje. Mund të aplikohet edhe si xhel ose vagitore (suposte vagina-le), ose i përzier me ujë të vakët si dush vaginal.

Për shpërlarje të gojës çdo 2-4 orë tretësirë të paholluar ose të holluar me ujë të vakët në proporcion 1:1.

Format farmaceutike dhe dozat

Tretësira: 0.75% jod aktiv, 1% jod aktiv, 0.1% jod aktiv për shpërlarje të gojës

Vagitore: 20 mg.