Hiperglicemi (hiperglikemi) nënkupton sasi të tepërt sheqeri në gjak. Për dikë me diabet ajo është një shenjë që diabeti i tyre nuk është i mirëkontrolluar. Hiperglikemia iu ndodh pjesës më të madhe të njerëzve me diabet, por ajo nuk ndodh çdo ditë.

Rregullimi i nivelit tuaj të sheqerit në gjak

Nën rrethana normale, trupi sekreton insulinë për rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe për ta mbajtur atë brenda një norme të shëndetshme (rreth 4 deri në 8 mmol/l).Kjo është mënyra sesi funksionon: ju konsumoni karbohidrate që janë kthyer në sheqer dhe që kalojnë në gjak. Niveli i lartë i sheqerit në gjak shkakton sekretim-in e insulinës nga qelizat e pankreasit për të liruar insulinën brenda gjakut. Insulina përmirëson marrjen e glukozës nga gjaku nëpër membranat qelizore dhe në qelizat e trupit, duke e marrë atë nga qarkullimi. Rezultati është një nivel i ulët niveli glukoze në gjak e cila më pas ndalon lirimin e insulinës.

Si ka ardhur hiperglikemia?

Tek njerëzit me diabet, qelizat në pankreas që prodhojnë insulinë janë të shkatërruara, kështu që ato nuk mund të prodhojnë insulinë (diabeti mellitus tipi I), ose insulina që qelizat prodhojnë nuk funksionon siç duhet (diabeti mellitus tipi II).

Të dyja këto skenare rezultojnë në insulinë, e cila nuk po bën punën e saj për të ndihmuar lëvizjen e glukozës nga rrjedha e gjakut për në qelizat e trupit dhe në muskuj, ku ajo është përdorur si lëndë djegëse. Pra, glukoza depozitohet në gjak dhe ju do të keni një nivel të lartë të saj.

Për të luftuar këtë, njerëzit me diabet duhet të injektojnë insulinë disa herë në ditë ose të marrin ilaçe orale. Kjo stimul-on pankreasin që të prodhojë insulinë, ose i bën qelizat më të ndjeshme ndaj insulinës, për të ndihmuar zvogëlimin e nivelit të glukozës në gjak. Të ushtruarit dhe ngrënia e një diete të shëndetshme ndihmon gjithashtu në mbajtjen nën kontroll të nivelit të sheqerit në gjak.

Shkaktarët e zakonshëm të hiperglikemisë

temthi

Çfarë është pankreasi?

Pankreas-i është një gjëndër e rëndësishme e lokalizuar në bark, pak prapa stomaku-t dhe para shpinës tuaj. Pankreasi është rreth 25 cm i gjatë. Ai prodhon enzimat që ndihmojnë në tretje-n e ushqimit, të cilat sekretohen në duoden (pjesën e parë të zorrës së vogël). Ai gjithashtu prodhon hormonin e insulinë-s dhe glukagon-in, të cilat balancojnë nivelin e sheqerit në gjaku-n tuaj dhe qelizat e trupit.

Çfarë është kanceri pankreatik?

“Kancer-i pankreatik” është një term i gjerë që përdoret për të përshkruar më shumë se 20 lloje të ndryshme tumor-esh që mund të ndodhin në pankreas. Çdo lloj kërkon një trajtim të veçantë dhe ka një prognozë të ndryshme.

Pankreasi është pjesë e të dy endokrinave dhe të endokrinës së gjithë sistemit të trupit. Sistemi endokrin përfshin gjëndra që sekretojnë hormonet direkt në gjak. Gjithashtu sistemi përbëhet edhe nga gjëndra ekzokrine që sekretojnë nga jashtë mbi sipërfaqen e zorrëve ose të lëkurës.

Kanceri pankreatik është kategorizuar shpesh si të qenit ose jo-endokrin (që nuk do të ndikojë në qelizat pankreatike të prodhimit të hormoneve të pankreasit) ose endokrin (ku ai mund të ketë efekte dramatike në shumat e hormoneve të prodhuara). Tumoret e joendokrinave përbëjnë shumicën e kancerave pankreatikë (më shumë se 90%). Tumoret e endokrinave janë shumë më pak se të zakonshme.

Adenokarcinomë, një lloj tumori jo-endokrin malinj, është forma më e zakonshme e kancerit pankreatik. Ajo është përgjegjëse për rreth tre të katërtat e të gjitha rasteve dhe është forma që pjesa më e madhe e njerëzve ju referohet kur flasin për kancerin pankreatik.

Cilët janë faktorët e rrezikut për kancerin pankreatik?

Kanceri pankreatik është shkaktuar nga ndryshime abnormale në ADN-në brenda qelizave të trupit. Këto ndryshime mund të jenë të trashëguara, të fituara nga rasti ose mund të jenë rezultat i ekspozimit të kancerogjeneve të caktuara, p.sh. tymi i cigares.

Më poshtë janë disa nga faktorët e rrezikut që potencialisht munden që të rrisin shansin tuaj në zhvillimin e kancerit pankreatik: