Rrethprerja (synetllëku) mund të mbrojë kundër kancerit të prostatës

Rrethprerja (synetllëku) në fëmijëri ndikon në reduktimin e rrezikut të kancer-it të prostatës (prostata) tek meshkujt në 15%, sipas kërkimit të SHBA-së për debatimin mbi meritën e procedurës.

Autorët sugjerojnë që rrethprerja mund të zvogëlojë rrezikun e infeksioneve seksualisht të transmetueshme (STI-sexual transmitted infections) nëpërmjet kontaktit siç është HIV (human immunodeficiency virus), si dhe ul mundësinë e infeksionit dhe inflamacion-it në prostatë, gjë që mund të luajë një rol në shkaktimin e kancerit.

Studimi i tyre diagnostikoi 1700 meshkuj me kancerin e prostatës ndërmjet viteve 1993-1996 dhe 2002-2005, si dhe një numër të ngjashëm të kontrolleve të shëndetshme që nuk kishin patur kancerin e prostatës.

Pjesa më e madhe e meshkujve në grupin e kontrollit (që kishin patur kancerin e prostatës) ishin prerë (71.5%) krahasuar me meshkujt në grup që kishin patur kancerin e prostatës (68.8%).

Meshkujt e prerë përpara fillimit të aktivitetit të tyre seksual kishin një rrezik më të ulët ndaj të zhvilluarit të formave shumë dhe pak agresive të kancerit të prostatës.

Rrethprerja nuk është kryer pas ditës së marrëdhënies së parë seksuale në 3.9% tek njerëzit me kancerin e prostatës dhe 2.5% të kontrolleve.

Nuk kishte asnjë dallim në historinë e vetëraportuar të STI-ve në mes të dy grupeve, edhe pse autorët vunë në dukje se njerëzit mund të kenë pasur infeksione asimptomatik-e.

“Ne kemi gjetur një zvogëlim 15% në rrezikun relativ të kancerit të prostatës të meshkujve të bërë synet para marrëdhënies së parë seksuale të tyre, duke sugjeruar një mekanizëm biologjikisht bindës nëpërmjet të cilit mund të ulet rreziku”, thanë autorët.

Infeksionet ishin vlerësuar që të jenë shkaku i 17% të kancerave në të gjithë botën, thanë ata, dhe aty kishte edhe dëshmi në rritje për të mbështetur një rol për STI-të në origjinën e kancerit të prostatës.