Përdorimet

Hipertension (tensioni arterial i rritur).

Kundërpërdorimet

Tek pacientët me ndjeshmëri të lartë ndaj barit si dhe ndaj bllokuesve të tjerë të enzimë-s së konversionit të angiotenzinë-s.

Efektet anësore

Anoreksi (mungesë oreks-i), dhimbje abdominale (barku), kollë e thatë persistent-e, ndryshime të zërit, hipotension (tension i ulët), proteinuri (proteina në urinë), trombocitopeni (ulje e trombo-citeve), neutropeni (neutrofile të ulura në gjak), agranulocitozë (humbje e granulocite-ve në gjak), hiperkalemi (rritja e kalium-it në gjak), rritje e nivelit të enzimave të mëlçisë, ikter kolestatik (ikter nga bllokimi i kolecist-ës), çrregullime të funksionit të veshkave, pankreas-it.

Dozimi

Kur përdoret i vetëm, në fillim jepen 12.5 mg, 2 herë në ditë; në kombinim me diuretikë (shkarkues të lëngjeve), në fillim përdoren 6.25 mg, 2 herë në ditë. Doza e zakonshme mbajtëse është 25 mg, 2 herë në ditë; doza maksimale: 50 mg, 2 herë në ditë.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg.

Përdorimet

Mposhtje e takikardi-ve (rritje e nr. të rrahjeve) super-ventrikulare dhe aritmi-ve (çrregullime të ritmit) ventrikular-e.

Kundërpërdorimet

Blloku i zemrës.

Efektet anësore

Shiko tek prokainamid-i; aritmi ventrikulare, trombocitopeni (ulje e trombociteve), anemi hemolitik-e, rrallëherë hepatit granulomatoz, cinhonizëm.

Dozimi

Sulfat kinidin 200-400 mg nga 3-4 herë në ditë .

Shënim: Sulfat kinidin 200 mg = Bisulfat kinidin 250 mg.

Përdorimet

Hiperlipidemi (rritja e lipide-ve në gjak) e tipit II-a , II-b, III, IV dhe V rezistente në metoda tjera të mjekimit.

Zvogëlimi i rrezikut nga sëmundjet koronare tek pacientët e moshës 40-50 vjeçare me hiperlipidemi rezistente në metoda tjera të mjekimit.

Kundërpërdorimet

Alkoolizëm, dëmtim të mëlçisë, kolelitiazë, shtatzënia dhe periudha e të ushqyerit me gji.

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Dhimbje koke, dobësi, marrje mendsh.

SKV (Sistemi Kardiovaskular): Fibrilacion atrial.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Dhimbje abdominale (barku), diarre, nauze, vjellje, dispepsi (çrregullim në tretje), konstipacion (kapsllëk), apendicit akut.

Hematologji (ulje të numrit të qelizave te gjaku-t): Anemi, leukopeni, eozinofili, trombocitopeni.

Hepatike (mëlçia): Obstruksion biliar i duktus-eve, ngritje e nivelit të enzimave hepatike.

Dozimi

Dy herë në ditë nga 600 mg (para marrjes së ushqimit).

Format farmaceutike dhe dozat

Kapsula: 300 mg.

Tableta: 600 mg.

Përdorimet

Hipertension primar pulmonar (tension i rritur i mushkërive). Pengimi i agregimit trombocitar gjatë dializës renal-e (veshkave).

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet, RDS, qarkullimi fetal persistent, shantet nga ana e majtë në të djathtën.

Efektet  anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Dhimbje koke, parestezione, mundim, anksiozitet (ankth), agjitim.

SKV (Sistemi Kardiovaskular): Dhimbje gjoksi, takikardi (rrahje të shtuara), bradikardi, hipotension.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze (ndjenjë të vjelle), dispepsi (çrregullim ne tretje), dhimbje abdominale (barku), vjellje.

SR (Sistemi Respirator): Dispne (çrregullime të frymëmarrjes).

Lëkura: Flesh.

Të tjera: Trombocitopeni (ulje të trombociteve), ethe, sepsis (infeksion gjaku), mialgji (dhimbje muskujsh).

Dozimi

Në fillim, 2 nanogram/kg/min. me infuzion intravenoz duke e rritur këtë dozë çdo 15 min për 2 nanogram/kg/min. deri sa të arrihet efekti i dëshiruar. Doza mbajtëse fillestare duhet të jetë për 4 nanogram/kg/min. më e vogël se sa doza maksimale që është arritur gjatë dozimit fillestar.

Format farmaceutike dhe dozat

Injeksion: 0.5 mg/17mL,  1.5 mg/17 mL.

Përdorimet

Acidi acetilsalicilik (aspirina) ka efekte analgjetike (kundër dhimbjes), antipiretike (kundër temperaturës) dhe antiinflamatore prandaj indikohet për mjekimin e sëmundjeve reumatik-e dhe të çrregullimeve të tjera muskuloskeletore (duke përfshirë edhe artrit-in juvenil). Ai ushtron edhe veprim anti-trombocitar (kundër trombociteve), prandaj indikohet në profilaksi-n ë e sëmundjeve cerebrovaskulare ose tek infarkt i miokard-it (infarkt i miokardit), në dhimbje të lehta deri mesatare dhe në gjendje febril-e.

Kundërpërdorimet

Pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit, hemofili dhe çrregullime të tjera të koagulim-it; ulçerë peptik-e aktive;

Fëmijët nën 12 vjeç (përveç mjekimit të artritit juvenil), laktacion (rreziku i shfaqjes të asaj qe njihet si sindroma Reye).

Efektet anësore

Ulçerë me hemoragji të fshehta; çrregullime gastriontestinale (stomak-zorrë); hemoragji subkonjuktivale; çrregullime të të dëgjuarit; marrje mendsh; konfuzion mendor; angioedemë; bronkospazmë (ngushtim i muskulaturës së rrugëve të frymëmarrjes dhe si pasojë vështirësi në frymëmarrje); ekzantemë (skuqje); rritja e kohës së koagulimit; miokardit; trombocitopeni (ulje të trombociteve të gjaku-t); sindroma Reye.

Dozimi

Antiagregues: 75-300 mg në ditë.

Analgjetik: 300-900 mg çdo 4-6 orë sipas nevojës, doza maksimale 4g në ditë. Tek fëmijët nuk rekomandohet.

 Barnat e skeletit dhe muskujve: 300-900 mg çdo 4-6 orë sipas nevojës, doza maksimale 4g në ditë. Tek fëmijët nuk rekomandohet.

Format farmaceutike dhe dozat

Antiagregues

Tableta: 100 mg, 300 mg, 500 mg.

Analgjetik

Tableta: 100 mg, 250 mg, 300 mg, 500 mg.

Eferveta (me tretje në ujë): 300 mg, 500 mg.

 Barnat e skeletit dhe muskujve: 

Tableta: 100 mg, 300 mg, 500 mg, 650 mg.

Tableta eferveshente (shkumëzuese): 500 mg, 324 mg, 400 mg

Suposte: 60 mg, 120 mg, 200 mg, 300 mg,

600 mg, 650 mg, 1.2 g.

Tretësira për injeksion: 0.5 g dhe 1 g.

 Përdorimet

Tek të gjitha format e epilepsi-së.

Kundërpërdorimet

Te pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit, hepatit akut, hepatit kronik, porfiri.

Efektet anësore

Ndjenjë të vjelle, ataksi, irritim gastrik, hiperamonemi, shtim oreks-i dhe shtim në peshë, rënie e përkohshme e flokëve, edemë, trombocitopeni dhe inhibim i agregimit të trombociteve, dëmtim i funksionit të mëlçisë.

Dozimi

Në fillim 600 mg në doza të ndara, më mirë para ushqimit duke e rritur dozën me nga 200 mg në ditë, në intervale 3 ditore, deri në dozën maksimale prej 2,5 g në ditë; në doza të ndara, doza e zakonshme mbajtëse është 1-2 g në ditë.

Tek fëmijët: deri 20 kg, në fillim 20 mg/kg në ditë, në doza të ndara; doza rritet gradualisht deri në 40 mg/kg në ditë; mbi 20 kg, në fillim 400 mg në ditë, në doza të ndara; doza rritet gradualisht deri në 20-30 mg/kg në ditë; doza maksimale, 35 mg/kg në ditë.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 150 mg, 200 mg, 300 mg.

Pika oral-e: 300 mg/mL.

Përdorimet

Tek artrit reumatoid; osteoartrit; spondiliti ankilozues; në dhimbje të lehta dhe ato mesatare; në an-algjezi-në postoperatore; në ethe dhe dhimbje tek fëmijët.

Kundërpërdorimet

Tek pacientët me ndjeshmëri të lartë në bar; ulçerë peptik-e aktive dhe të kaluar; sindromi i polipe-ve nazal-e (të hundës); bronkospazmë (ngushtim i muskulaturës së rrugëve të frymëmarrjes dhe si pasojë vështirësi në frymëmarrje).

Efektet anësore

Dispepsi (vështirësi në tretje), intolerancë gastrointestinal-e (stomak-zorrë), hemorragji, dhimbje koke, anemi, trombocitopeni (ulje të trombociteve), agranulocitozë.

Dozimi

Të rriturit: në fillim 1200 mg në ditë, në doza të ndara. Në raste të rënda deri në 1800 mg në ditë. Doza mbajtëse është 600-1200 mg në ditë. Doza nuk duhet të tejkalohet mbi 2400 mg, në 24 orë.

Fëmijët: 20 mg/kg në ditë, në doza të ndara. Nuk rekomandohet tek fëmijët me masë trupore nën 7kg.

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg.

Suspension oral: 100 mg/5 mL.

Përdorimet

Diabeti mellitus.

Kundërpërdorimet

Hipersensibilitet, ketoacidozë diabet-ike me ose pa komë diabetike, shtatzënia dhe periudha e ushqimit të fëmijës me gji.

Efektet anësore

SNQ (Sistemi Nervor Qendror): Mundim, përgjumje, dhimbje koke.

SGI (Sistemi Gastrointestinal): Nauze (ndjesi të vjelle), konstipacion (vështirësi në jashtëqitje), diarre.

Hematologjike (gjaku): Ulje të qelizave të gjakut, leukopeni, anemi hemolitik-e, agranulocitozë, trombocitopeni, anemi aplastike sekondar-e.

Hepatike (mëlçisë): Ikter kolestatik (ngjyrë jeshile e lëkurës nga bllokimi rrugëve biliar-e të mëlçisë).

Lëkura: Ekzantemë, kruarje.

Të tjera: Hipoglikemi (ulje të sheqerit).

Dozimi

Doza fillestare është 2.5-5 mg në mëngjes, para marrjes së ushqimit. Dozat ditore më të larta se 15 mg duhet të ndahen. Doza maksimale ditore është 40 mg (për retard tableta doza maksimale është 20 mg).

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 2.5 mg, 5 mg, 10 mg.

Retard tableta: 5 mg, 10 mg.

Përdorimet

Infeksionet HIV (human immunodeficiency virus), në kombinim me inhibuesit e transkriptazës reverse të nukleotid-eve.

Kundërpërdorimet

Dëmtim i rëndë i mëlçisë, laktacion.

Efektet anësore

Diarre, ulçerë bukale dhe të mukozës, ndjenjë e pakëndshme abdominale (barku), ndjenjë të vjelle, vjellje; dhimbje koke, nuropati periferike, parestezi, marrje mendsh, dhimbje e muskujve dhe kockave, asteni, ethe, prurit (kruarje), ekzantemë (skuqje) dhe erupcione (çarje) të tjera të lëkurës, sindroma Stevens-Johnson (rrallë). Efektet tjera të rralla anësore përfshijnë trombocitopeni dhe çrregullimet tjera gjaku, konvulsion-et, dëmtime të mëlçisë, pankreatiti (inflamacion i pankreas-it) dhe nefrolitiazë. Janë paraqitur raporte të enzimave të rritura dhe neutropeni-së kur përdoret në terapi të kombinuar, lipodistrofi (shkatërrim i qelizave dhjamore) dhe efekte metabolike.

Forma farmaceutike dhe doza

Kapsula: 200 mg.

Përdorimet

Trajtimi i tuberkuloz-it (TBC) dhe profilaksi (sulm parandalues) e të ekspozuarve ndaj saj.

Kundërpërdorimet

Sëmundje akute (të menjëhershme) të mëlçisë.

Efektet anësore

Anoreksi (humbje oreks-i), ndjesi të vjelle, vjellje, dhimbje barku, dobësi trupore, neuropati periferike, marrje mendsh, leukopeni (ulje e leukocite-ve në gjak), trombocitopeni (ulja e trombociteve në gjak).

Dozimi

Foshnjat dhe fëmijët: profilaksi 10 mg/kg/ditë në dy doza të ndara, maks. 300 mg/ditë,

  • 6 muaj për pacientët pa HIV dhe 12 muaj për ata me HIV (human immunodeficiency virus).
  • Trajtimi: 10-20 mg/kg/ditë, në 1-2 doza.

Të rriturit:

  • Profilaksi 300 mg/ditë, 6 muaj për pacientët e paprekur nga HIV dhe 12 muaj për ata më HIV.
  • Trajtimi: 5 mg/kg/ditë ( rëndom 300 mg/ditë).

Format farmaceutike dhe dozat

Tableta: 50 mg, 100 mg, 300 mg.

Shurup: 50 mg/5 mL.

Tretësira për injeksion: 100 mg/mL.