Të ngrënit vazhdimisht mund të zvogëlojë nivelin e kolesterolit në gjak

Të ngrënit 6 herë në ditë ose më shumë rezulton në një përqendrim të ulët të kolesterol-it në gjak.

Kërkuesit studiuan të ngrënën e më shumë se 14.0000 meshkujve dhe femrave të moshës 45-75 vjeçare.

Ato raportuan se përqendrimi i kolesterolit ishte rreth 5% më i ulët tek ato që hanin 6 ose më shumë herë në ditë, krahasuar me ato që hanin një ose dy herë në ditë.

Përqendrimi total i kolesterolit dhe densiteti i ulët i kolesterolit LDL janë të lidhura me shpeshtësinë e të ngrënit, konkluduan kërkuesit.

Duhet të marrim në konsideratë jo vetëm ushqimin që hamë por njëkohësisht edhe shpeshtësinë e të ngrënit.