Aktualisht nuk ka asnjë provë për të mbështetur apo hedhur poshtë nëse ndërhyrjet e kombinuara kiropraktike sigurojnë një përfitim afatgjatë klinik, në krahasim me trajtimet e tjera tek njerëzit me dhimbje shpine të ulët (Baza e të dhënave Cochrane nga Shqyrtimet sistematike 2010, Cështja 4, CD005427).

Një shqyrtim nga kërkuesit australianë ka konkluduar se këto ndërhyrje kanë përmirësuar paksa dhimbjet afatshkurtëra dhe afatmesme. Por pas 3 muajsh, asnjë përfitim shtesë nuk mund të gjendej. Përveç kësaj edhe diferencat afatshkurtra ndaj dallimeve të tjera ishin të vogla dhe “shiheshin vetëm në studimet me një rrezik të lartë të njëanshmërisë”, thanë shqyrtuesit.

Autori kryesor Bruce Walker, profesor në Fakultetin e Kiropraktikës dhe Shkencës së Sporteve në Universitetin e Murdoch, Australinë perëndimore, tha se shkaku i më shumë se 80% të rasteve të shpinës ishte i panjohur, një kuptim më i mirë i shkaqeve të dhimbjeve të shpinës ishte e nevojshme për të drejtuar trajtimin. Megjithatë, ai besonte se për pacientët me dhimbje të lehta shpine, një ndërhyrje kiropraktike mund të ishte e dobishme për dhimbjet afatshkurtëra dhe afatmesme.

Vlerësuesit shqyrtuan 12 raste, duke përfshirë 2887 pacientë. Kombinimi i kujdesit kiropraktik përfshinte përdorimin e shtyllës kurrizore, terapinë e ngrohjes ose të ftohjes, masazh-in dhe elektro-terapinë. Krahasimet ishin në placebo ose me anën e terapive të tjera të tilla si an-algjezi-kë (liruesit e dhimbjeve) apo përdorimit anti-inflamator, këshilla të stilit të jetesës apo të ushtruarit.