Përdorimi i byzylykëve prej magneti dhe bakri për lehtësimin e dhimbjeve mund të jetë një industri me shpejtësi në rritje, por ka pak dëshmi të efikasitetit të terapisë magnetike, thonë studiuesit (Komplementi 2009, në internet).

Shitjet e produkteve në mbarë botën që përmbajnë magnete terapeutik-e në total arrin rreth 4 biliard$ ($4.3 billion) në vit, thonë studiuesit e Mbretërisë së Bashkuar.

Ata gjetën se kur 45 pacientët me osteoartrit ishin përzgjedhur në mënyrë rastësore për të veshur 4 pajisje të ndryshme gjatë një periudhe 16 javëshe, duke mos prodhuar ndonjë përfitim kuptimplotë. Në kontrast është gjetja e disa  produkteve që zvogëlojnë dhimbjen dhe ngurtësinë dhe përmirësojnë funksionimin fizik.

Produktet e përdorura në studim përfshinin një byzylyk dore magnetik komercialisht në dispozicion, një byzylyk bakri, një byzylyk të dobët magnetikisht dhe një byzylyk jo magnetik.

Autorët thanë se pacientët me dhimbje të vazhdueshme dhe paaftësi mund të jenë veçanërisht të pambrojtur ndaj pretendimeve mashtruese që lidhen me trajtime të tilla të pavërtetuara.

“Transmetimi i përfitimeve analgjetike (lehtësimi i dhimbjeve) që lidhet me veshjen e këtyre pajisjeve…. i atribuohet efekteve psikologjike të placebo-s”, konkluduan ata.