degjenerimi_mokular

Përdorni këtë test të thjesht shikimi për të parë nëse  keni simptomat e degjenerimit makular ( shkaku kryesor i verbërisë ). Degjenerimi makular shkakton humbje të vazhdueshme dhe të dhimbshme të shikimit qëndror, duke prekur në këtë mënyrë aftësinë e personit për të lexuar, për të njohur fytyrat e njerëzve dhe për ti dhënë makinës.


Instruksionet
  • Shikoni rrjetën Amsler
  • Nëse vendosni syze leximi ose lente kontakti, vendosini ato edhe për këtë test.
  • Mbuloni njërin sy.
  • Fokusoni syrin tuaj të pambuluar në qëndër të pikës dhe mbani shikimin tek ajo.
  • Ndërkohë që syri juaj është trajnuar për tu fokusuar në qëndrën e pikës, të gjitha vijat horizontale dhe vertikale duhet të jenë të drejta dhe kuadratet e vogla që përbëjnë rrjetën duhet të shfaqen me përmasa të barabarta.
  • Përsëriteni edhe me syrin tjetër.
Image
Instituti Kombëtar i shikimit, Instituti Kombëtar i Shëndetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës


Si e patë rrjetën?

Nëse shihni ndonjë linjë të valëzuar ose të thyer ose të shtrembëruar të rrjetës ose ndonjë zonë të rrjetës që mungon, ju lutem të kontaktoni menjëherë optometristin ose okulistin pasi ju mund të jeni duke shfaqur simptoma të degjenerimit makular

Degjenerimi makular: Si mund ta shoh një person me degjenerimin makular, rrjetën Amsler.

Image
Instituti Kombëtar i shikimit, Instituti Kombëtar i Shëndetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës


Shikim i shëndetshëm: Si mund ta shoh një person me shikim të shëndetshëm, rrjetën Amsler.

Image
Instituti Kombëtar i shikimit, Instituti Kombëtar i Shëndetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës