86

Plotësoni këtë test të shpejt për të parë nëse ju keni ndonjë nga faktorët që mund të risin rrezikun e zhvillimit të kancerit të gjirit. Ky test është për femrat mbi 35 vjeç të cilat nuk janë diagnostikuar më parë për kancerin e gjirit.

Ky test nuk mund të parashikoj nëse do t’ju zhvillohet kanceri i gjirit apo jo, ky test vetëm ju tregon nëse ju keni faktorët që mund të risin rrezikun e kësaj sëmundjeje. Disa nga këto faktorë janë më të rëndësishëm se të tjerët dhe kërkimet në këtë fushë janë në rritje progresive. Vizitoni doktorin tuaj për një vlerësim të plotë të rrezikut tuaj për zhvillimin e kancerit të gjirit.

Vendosni të dhënat tuaja për të gjetur një vlerësim të nivelit tuaj të rrezikut për kancerin e gjirit. Ka një maksimum prej 19 pyetjesh për t’iu përgjigjur, testi duhet të marrë 10-15 minuta për tu përfunduar.1) Mosha 50+?