Mund të kontrolloni shëndetin e kockave tuaja, duke marrë kohën e duhur për të plotësuar Testin e Rrezikut të Zhvillimit Të Osteoporozës, e cila identifikon disa zona rreziku dhe rekomandon se kur duhet të konsultoheni me mjekun tuaj.

Zgjidhni seksin tuaj: Mashkull Femër