kanceri i zorrës

Bëni këtë test të shpejt për të përcaktuar nëse keni ndonjë faktor që mund të rrisë rrezikun tuaj të të zhvilluarit të kancerit të zorrëve. Por, mbani mënd, se ky test rreziku nuk mund të ju tregojë nëse do ta zhvilloni kancerin e zorrëve apo jo – ai mundet vetëm të përcaktojë nëse rreziku juaj është më i lartë sesa mesatarja.

Vini re se, ky test  është i përshtatshëm vetëm për njerëzit që nuk kanë simptoma. Nëse keni përjetuar simpoma, siç janë ndryshimet e vazhdueshme në zakonet tuaja të zorrëve, gjakrrjedhje nga rektumi juaj (kalimi prapa) ose gjak në jashtëqitjen tuaj, dhimbje abdominale ose fryrje, ose humbje të paspjegueshme të peshës ose lodhje, duhet të shkoni tek mjeku sa më shpejt që të jetë e mundur.