pregnancy Shkruani datën e ditës së parë të ciklit tuaj të fundit, dhe përllogaritësi Doktoriim do t`ju tregojë datën e përafërt të lindjes së foshnjës suaj.

DITA MUAJ VITI
1. Vendosni datën e parë të ciklit tuaj të fundit: / /
Llogarit AnulloData e Lindjes së Bebes:
Janar 2013
E Die
E Hën
E Mar
E Mër
E Enj
E Pre
E Sht


Mos harroni se kufijtë e kohës midis konceptimit dhe lindjes, mund të varioje (ndryshojë) nga 38 deri në 42 javë, në varësi të ciklit tuaj menstrual dhe datës së ciklit të fundit. Ky përllogaritës i faqes Doktoriim, përdor metoden që ndjekin dhe mjekët, ku data e caktuar është 280 ditë nga dita e parë e ciklit tuaj të fundit. Skanimi me ultratinguj mund tju sigurojë një datë më të saktë rreth datës së lindjes së foshnjes suaj, kështu që në vizitën tuaj të parë pyesni mjekun për cdo paqartësi.