Trajtimi i herpesit gjenital

Përdorimi i ilaçeve antivirale në një bazë ditore ndihmon në reduktimin e rrezikut të transmetimit të virusit në një partner që nuk është i infektuar. Ato gjithashtu reduktojnë mundësinë e ripërsëritjes së virusit.

Marrja e këtyre ilaçeve në një bazë ditore gjithashtu redukton  sasinë e virusit që është shpërndarë.

Flisni me mjekun tuaj se përsa kohë ju duhet që të merrni trajtimin terapeutik. Disa mjekë këshillojnë një shkëputje nga përdorimi i ilaçeve për të parë nëse herpesi rishfaqet.

Pages: 1 2