Kancer-i është një shumëzim anormal, i vazhdueshëm i qelizave. Qelizat ndahen në mënyrë të pakontrolluar dhe mund të rriten në indin e afërt ose të shpërndahen në pjesë të larguara të trupit. Masa e qelizave kanceroze më në fund do të bëhet mjaft e madhe sa për të prodhuar blloqe, masa ose tumore që mund të zbulohen. Këto blloqe, masa ose tumore mund të jenë beninj ose malinj.

Tumoret beninje

Tumor-et beninj-e nuk janë kanceroze. Ato:

  • Zakonisht mund të hiqen.
  • Në shumicën e rasteve nuk përsëriten.
  • Nuk shpërndahen në pjesë të tjera të trupit dhe qelizat e tyre nuk sulmojnë indet e tjera.

Tumoret malinje

Tumoret malinje janë kanceroze. Ato:

  • Mund të sulmojnë dhe dëmtojnë indet dhe organ-et fqinje.
  • Krijojnë metastazë (qelizat e kancerit shkëputen nga tumori malinj dhe futen në organet fqinje, në rrjedhën e gjaku-t apo sistemin limfatik (sistemi limfatik) e formojnë tumore dytësore në pjesë të tjera të trupit).