pelvisi

Ushtrimet e muskujve të legenit në dysheme mund të ndihmojnë në përmirësimin e kontrollit të fshikëzës pas trajtimeve për kancer-in e prostatës (prostata).

Idealisht, ushtrimet duhet të fillojnë përpara se ju të bëni kirurgji-në dhe të rifillojnë pas operacionit, në momentin që kocka pubik-e është hequr. Ju nuk duhet ti bëni këto ushtrime ndërkohë që kocka pubike është akoma e vendosur.

Ushtrimet e muskujve të legenit mund të bëhen duke u shtrirë me shpinë, me këmbët tuaja të mbledhura dhe shputat tuaja të mbështetura në tokë. Ato gjithashtu mund të bëhen kur ju jeni të ulur.

Për të bërë ushtrimet e muskujve të legenit:

  • Shtrëngoni muskujt përreth anusit sikur jeni duke u përpjekur për të ndaluar veten gjatë shkarkimit të gazrave me erë.
  • Shtrëngoni muskujt përreth uretrës sikur jeni duke u përpjekur për të ndaluar kalimin e urinim-it.
  • Shtrëngoni muskujt e poshtëm të barkut.

Të gjitha zonat e mësipërme duhet të kontraktohen në të njëjtën kohë, dhe nuk duhet të ketë asnjë lëvizje apo anim të legenit, kur ju jeni duke bërë ushtrimet. Ushtrimet e legenit nuk duhet të përfshijnë tkurrjen aktive të muskujve të vitheve apo muskujve të kofshëve tuaja të brendshme.

Një profesionist shëndetësor mund t’ju japë një program të individualizuar të kontrollit të fshikëzës bazuar në simptomat tuaja.

Ushtrimet e muskujve të legenit dhe programi i kontrollit të fshikëzës duhet të përfshijnë:

  • Ushtrimet e pjesës së sipërme – duhet të përsëriten 10 herë, dhe çdo kontraktim duhet të zgjasë 5-10 sekonda;
  • Ushtrimet duhet të bëhen shpejt për të përmirësuar shpejtësinë dhe forcën;
  • Periudhat e gjata të tkurrjeve të muskujve, por të qëndrueshme në rreth gjysmën e fuqisë maksimale (p.sh. ndërkohë që qëndroni në këmbë);
  • Kontraktimet e muskujve funksionalë – ju kontraktoni muskujt e legenit dhe të barkut;
  • Teknikat e nxitjes së kontrollit – ju mësoni për të shtypur kërkesat për urinim; dhe
  • Ndërgjegjësimi ndaj qëndrimit dhe kontrollit – muskujt e legenit punojnë në mënyrë më efikase, kur ju jeni ulur drejt.

Ushtrimet duhet të praktikohen çdo ditë.

Pages: 1 2