Pjesa më e madhe e adoleshenteve femra nuk kanë pse të marrin lejen e prindërve për kryerjen e vaksinimit për virusin HIV (human immunodeficiency virus), që është e lidhur me lejen për fillimin e aktivitetit seksual.

Studimet zbuluan shqetësimet e një pjese të madhe të njerëzve, që shfaqnin shqetësimet e tyre në lidhje me sjelljet e rrezikshme seksuale që fëmijët e tyre mund të kishin si rezultat i vaksinim-it.

Gjithashtu adoleshentët besojnë se duke i lejuar ato për të kryer vaksinimin, prindërit përfshihen në mënyrë të drejtpërdrejtë në dhënien e lejes për fillimin e aktivitetit seksual.

Megjithatë, pjesa më e madhe e studimeve nuk e reflektojnë këtë gjë.