30413412_prostatetool

Zbuloni sa të rënda janë simptomat tuaja të prostatës dhe vlerësoni nëse ato janë shqetësuese për ju duke përdorur këtë vetëvlerësim bazuar në Rezultatet Ndërkombëtare të Simptomave të Prostatës, një metodë që  përdoret shpesh nga mjekët. Merrni me vete tek mjeku rezultatet e këtij pyetsori në mënyrë që t’ju ndihmojë për të diskutuar simptomat tuaja.
Ky vlerësim është përcaktuar për meshkujt që janë diagnostikuar për zmadhimin e prostatës (hipertrofinë beninje të prostatës, BPH-në). Meqënëse simptomat e urinimit mund të shkaktohen nga gjëndje të ndryshme të zmadhimit të prostatës, ju duhet gjithmonë të shkoni tek mjeku në rastin e parë të shfaqjes së vështirësive urinare.